Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Smedjebacken
        Björsjö
        Gubbo
        Hagge
        Larsbo
        Smedjebacken
        Stimmerbo
        Söderbärke
        Vad

 

 
 
Dalarnas län/Smedjebacken
Lokaler i Smedjebacken

Ort Lokal

Björsjö Björsjö bystuga
Lokaltyp: Sal
Björsjö byalag o intresseförening
Kolhusvägen 1
Hemsida:

Gubbo Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Gubbovägen 196
Tel nr: 0240-720 68
Hemsida:

Hagge Hagge skola
Lokaltyp: Sal
Hagge
Gruvfogdevägen 16
Tel nr: 0240-660490 / 660491
Fax nr: 0240-28065
Hemsida:

Larsbo Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Larsbo Bygdegårdsförening
Vngsbacksvägen 2
Hemsida:

Smedjebacken Bergaskolan, Bergahallen
Lokaltyp: Sporthall
Box 506
Tel nr: 0240-66 02 13
Hemsida:


  Björsjö Skola
Lokaltyp: Sal
Ludvikavägen 6
Tel nr: 0240-59 23 34
Hemsida:


  Bygdegården Malingsbo
Lokaltyp: Sal
Malingsbo Bygdegårdsförening
Malingsbo
Hemsida:


  Folkets Hus, Sånglärkan
Lokaltyp: Teaterlokal
Vasagatan 11
Tel nr: 0240/760 70


  Fritidsgården Fritte, Morgårdshammar
Lokaltyp: Sal
Högstensgatan 29
Tel nr: 0240-701 01
e-post: jerker.svensson@smedjebacken.se
Hemsida: www.smedjebacken.se/ung/


  Kyrkskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkog. 4
Tel nr: 0240-66 91 06
Hemsida:


  Norrbärke Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkogatan
Hemsida:


  Smedjehallen
Lokaltyp: Sporthall
Herosvallens idrottsplats
Tel nr: 0240-66 01 98
Hemsida:


  Stegelbackens Skola
Lokaltyp: Sal
Box 506
Tel nr: 0240-66 02 56
Hemsida:

Stimmerbo Stimmerbo-Torrrbo Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Stimmerbov. 54

Söderbärke Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkvägen
Tel nr: 0240/50159
Hemsida:


  Söderbärke Folkets park
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Vad Skola
Lokaltyp: Bygdegård
Skolvägen 1
Tel nr: 0240-59 23 36
Hemsida:

Vad Vads bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Vads bystuga, föreningen
Landsvägen 21
Tel nr: 0240-65 31 55
e-post: info@vadsbystuga.se
Hemsida: www.vadsbystuga.se