Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västerbottens län
Umeå
        Bodbyn
        Botsmark
        Bullmark
        Gammlia
        Gravmark
        Hissjö
        Holmsund
        Hörnefors
        Innertavle
        Kasamark
        Kassjö
        Mickelträsk
        Norrmjöle
        Rådhustorget
        Rödåsel
        Stöcke
        Stöcksjö
        Sävar
        Sörfors
        Sörmjöle
        Tavelsjö
        Täfteå
        Umedalen
        Umeå
        Vännäs
        Yttertavle
        Ytteråträsk

 

 
 
Västerbottens län/Umeå
Lokaler i Umeå

Ort Lokal

Bodbyn Byastugan Bodbyn
Lokaltyp: Bygdegård
Bodbyn
Hemsida:

Botsmark Botsmarks Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Botsmarks Bygdegårdsförening
Byagårdsvägen
Hemsida:

Bullmark Smedja
Lokaltyp: Sal
Bullmarks Bygdegårdsförening
Bullmark
Hemsida:

Gammlia Sävargården
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Box 3540
Tel nr: 090-77 02 22
Fax nr: 090-77 02 43
Hemsida:


  Utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Gammlia
Tel nr: 090-
Hemsida:


  Wallmarksgården, Bondelänga
Lokaltyp: Sommarteater
Västerbottens museum, Gammlia
Box 3183
Hemsida:

Gravmark Gravmark Bygdegård, Kläppstugan
Lokaltyp: Sal
Gravmarkortens byalag/frit
Gravmark 68
Hemsida:

Hissjö Hissjö Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Hissjö 96
Tel nr: 090-38372
Hemsida:

Holmsund Holmsunds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkog. 9
Tel nr: 090-41546
Hemsida:


  Q-ben
Lokaltyp: Konsertlokal
Frejavägen 17
Tel nr: 090-163544
e-post: storsjohallen@mea.se
Hemsida: www.storsjohallen.se


  Sandviks Skola
Lokaltyp: Sal
Sandviksv. 22
Tel nr: 090-16 31 81
Hemsida:


  Sandviks Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkvägen 5
Tel nr: 090-149785
Fax nr: 090-179065


  Skärgårdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Holmsundsv. 121
Tel nr: 090-16 31 42


  Solbackakyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Solbackavägen 3-5
Hemsida: www.solbackakyrkan.se/home


  Storsjöskolan
Lokaltyp: Sal
Frejavägen 17
Tel nr: 090-163167
Hemsida:

Hörnefors Hörneforsgården
Lokaltyp: Teaterlokal
Industrivägen 23
Tel nr: 0930/20704, 20125


  Hörnefos Centralskola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Industriv. 9-13
Tel nr: 0930-29161
Hemsida:


  Hörneå bdg
Lokaltyp: Sal
Hörneå Bygdegårdsförening
Hörneå
Hemsida:


  Ängersjö Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Ängersjö Bygdegårdsförening
Ängersjö
Hemsida:

Innertavle Innertavle Bdg
Lokaltyp: Sal
Innertavle BGF
Innertavle
Tel nr: 090-49314
Hemsida:

Kasamark Kasamark Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hössjö 47
Tel nr: 090-14 75 10


  Pollux, Kasamark
Lokaltyp: Okänd lokal
Kasamark
Tel nr: 090-14 75 10
e-post: sven-olov.edvinsson@umea.se

Kassjö Kassjö Bdg
Lokaltyp: Sal
Kassjö intresse och BGF
c/o Thomas Fridh, Kassjö 127
Tel nr: 090 39109
e-post: fridh@kbits.se
Hemsida: www.kbits.se

Mickelträsk Mickelträsks Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Mickelträsks bygdegårdsförening
Hemsida:

Rådhustorget Rådhustorget
Lokaltyp: Utomhus
Rådhustorget
Hemsida:

Rödåsel Rödåsel
Lokaltyp: Bygdegård
Rödåsels Bygdegårdsförening
Rödåsel
Hemsida: http://www.rodabygden.com/bgforen/

Stöcke Bygdegården Stöcke
Lokaltyp: Bygdegård
Stöcke Bygdegårdsförening
Stöcke
Tel nr: 090-43350
e-post: bygdegard@stocke.se
Hemsida:

Stöcksjö Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Stöcksjö Bygdegårdsförening
Åsarv 2
Hemsida:

Sävar Förskolan Solen
Lokaltyp: Övrigt
Hällvägen
Hemsida:


  Gamla Hallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningvägen
Hemsida:


  Hembygdsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Forsellsväg
Hemsida:


  Klockargården
Lokaltyp: Övrigt
Forsellsväg
Tel nr: 090-712760
Fax nr: 090-712769
Hemsida:


  Krypedalen
Lokaltyp: Utomhus
Generalsvägen
Hemsida:


  Krypedalen
Lokaltyp: Utomhus
Kultur och Fritid Sävar
Hemsida:


  Lilla hallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningvägen


  Pelarsalen
Lokaltyp: Övrigt
Kyrkvägen
Hemsida:


  Sävar gamla gymnastikhall
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningvägen
Hemsida:


  Sävar Hembygdsgård (Bagarstugan)
Lokaltyp: Bygdegård
Forsellsväg 15
Tel nr: 090-50000
Hemsida:


  Sävar IK:s klubbstuga
Lokaltyp: Övrigt
Aspvägen
Hemsida:


  Sävar kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Forsellsväg 16
Hemsida:


  Sävar skola
Lokaltyp: Teaterlokal
Drottninggatan 7
Tel nr: 090/16 40 50


  Sävaråkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvägen

Sörfors Sörfors Bdg
Lokaltyp: Sal
Sörfors intresse och BGF
Hemsida:

Sörmjöle Sörmjöle Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sörmjöle Bygdegårdsförening
Bygdegårdsv 1
Tel nr: 090-80347
e-post: vasterbottenpotatis.ab@telia.com
Hemsida: http://sormjolebygdegard.nu

Tavelsjö Tavelsjö Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tavelsjö Bygdegård, förening
Rotmästarvägen
e-post: nils-ake.sandstrom@tavelsjo.se
Hemsida: http://www.tavelsjo.se/tavelnet/


  Västerbacka skola
Lokaltyp: Sal
Västerbacka-långvikens skola
Vsterbacka skola
Hemsida:

Täfteå Förskolan Marinan
Lokaltyp: Övrigt
Täftebölevägen 5

Umedalen Iksu Spa, Umedalen
Lokaltyp: Utomhus
J A Linders väg 53


  Västangårds skola
Lokaltyp: Sal
Aktörgränd 28
Tel nr: 090-165069

Umeå Ansmarks Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Ansmarks Bygdegårdsförening
Ansmark
Hemsida:


  Aula Nordica
Lokaltyp: Konsertlokal
Universum
Tel nr: 090 - 130034


  Backens kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Backenvägen 107-109
Tel nr: 090-165052
Hemsida:


  Bildmuséet
Lokaltyp: Övrigt
Gammlia området
Tel nr: 090-7865227
Fax nr: 090-7867733
e-post: info@bildmuseet.umu.se
Hemsida: www.bildmuseet.umu.se


  Bokcafé Pilgatan
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Pilgatan 14
Tel nr: 090-121830
Hemsida: www.pilgatan.se


  Broparken parkscen
Lokaltyp: Utomhus
Broparken
Umeå
Hemsida:


  Bräntbergsbackens parkering
Lokaltyp: Utomhus
Törnskatevägen 18


  Bygdegården Bjenbergs
Lokaltyp: Sal
Bjenbergs Bygdegårdsförening
Bjenberg 37
Hemsida:


  Bygdegården Håkmarks
Lokaltyp: Sal
Håkmarks hembygdsgårdsförening
Håkmark
Hemsida:


  Bygdegården Kroksjö
Lokaltyp: Bygdegård
Kroksjö byalag
Hemsida:


  Bygdegården Norrmjöle
Lokaltyp: Sal
Norrmjöle Bygdegårdsförening
Skatenv 2
Hemsida:


  Bygdegården Trehörningen
Lokaltyp: Bygdegård
Trehörningen byaförening
Trehörningen
Hemsida:


  Bygdegården, Rödåsel
Lokaltyp: Bygdegård
Rödåsel
Tel nr: 090-633 60
Hemsida:


  Cafébåten M/S Vita Björn
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Stadskajen
Tel nr: 090-120012
Hemsida:


  Corona
Lokaltyp: Övrigt
Johan Bures Väg 8-10
Tel nr: 090-7869032
Hemsida: www.corona.nu


  Corona Universum
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Universumhuset
Tel nr: 090 - 786 90 30
Hemsida: http://www.corona.nu


  Costas
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Kungsgatan 48


  Djäkneböle Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Djäkneböle idrotts och fritidsförening
Hemsida:


  Dragonskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Dragong. 1
Tel nr: 090 - 16 24 30, bokning, 090-1
e-post: dragonskolan@umea.se
Hemsida: http://www.umea.se/dragon


  Droskan
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 60
Tel nr: 090-135588
Hemsida:


  Döbelns park
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan


  Eljest
Lokaltyp: Övrigt
Kungsgatan 54


  Ersboda Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Byttgänd 13
Tel nr: 090-180000
Fax nr: 090-182445
e-post: folkets.hus@ersboda.umeå.se
Hemsida: http://www.ersbodafolketshus.se


  Ersängsskolan
Lokaltyp: Sporthall
Ostvägen 20
Tel nr: 090-164430, 164401


  Fika!
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 46 A


  Folket Hus, Äpplet
Lokaltyp: Sal
Vasagatan 15
Tel nr: 090-15 62 00
Hemsida:


  Folkets Hus, Hela Huset
Lokaltyp: Sal
Vasagatan 15
Box 466
Tel nr: 090-15 62 00
Hemsida:


  Folkets Hus, Idun
Lokaltyp: Teaterlokal
Vasagatan 15
Tel nr: 070-6908213 Micke Allansson
e-post: teknik@umea.fh.se


  Folkets Hus, Miklagård
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 59
Tel nr: 090-156200


  Folkets Hus, Pub Freja (Idunfoajén)
Lokaltyp: Sal
Vasaplan
Tel nr: 090-156200


  Folkets Hus, Studion
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 466
Tel nr: 090 - 15 62 30
Fax nr: 090 - 13 27 91


  Folkets Hus, Teatercaféet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Vasaplan
Hemsida:


  Folkets Hus, Tonsalen
Lokaltyp: Sal
Vasagatan 15
Tel nr: 090-156200


  Folkuniversitetet Hörsalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Nygatan 43
Tel nr: 090-71 14 00
Fax nr: 090-71 14 01
Hemsida: http://www.folkuniversitetet.se/templates/ort.aspx?id=2543


  Folkuniversitetets Aula
Lokaltyp: Aula
Nygatan 43
Tel nr: 090-71 14 00
e-post: umea@folkuniversitetet.se
Hemsida: https://www.folkuniversitetet.se/umea/


  Frälsningsarmén, Gudstjänstlokalen
Lokaltyp: Övrigt
Kungsgatan 47B
Tel nr: 090-770703
Hemsida:


  Fällforsåns Bdg
Lokaltyp: Sal
Fällforsåns byaförening
Hemsida:


  Församlingsgården
Lokaltyp: Sal
Östra Esplanaden 9


  G:a fängelsets gård
Lokaltyp: Utomhus
?
Hemsida:


  Galleri Verkligheten
Lokaltyp: Utställningslokal
Pilgatan 16


  Grubbebiblioteket
Lokaltyp: Sal
Lagmansgatan 37


  Gräsplan vid Bruksbacken
Lokaltyp: Utomhus
Forsells väg 6


  Guitars
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Vasagatan 1


  Guitars - The Museum, Gårdsplanen
Lokaltyp: Utomhus
Vasagatan 18-20
e-post: info@guitarsthemuseum.com
Hemsida: www.guitarsthemuseum.com


  Haga äldrecenter
Lokaltyp: Sal
Västra Idrottsallén 2
Tel nr: 070-6034703
Hemsida:


  Hagaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Utmarksvägen 1A
Hemsida:


  Hamnmagasinet
Lokaltyp: Sal
V.Strandgatan 4
Tel nr: 090-12 16 82
e-post: info@hamnmagasinet.org
Hemsida: http://www.hamnmagasinet.org


  Holmögården
Lokaltyp: Bygdegård
Holmöns hembygds- och intr
Hemsida:


  Hotell Björken
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Lasarettsbacken 10
Tel nr: 070-2814861/ 090-108700
Hemsida:


  Hotell Dragonen
Lokaltyp: Sal
Västra Norrlandsgatan 5


  Humanisthuset Umeå universitet
Lokaltyp: Sal
Petrus Laestadius väg 11


  Hundra
Lokaltyp: Övrigt
Vasagatan 18-20
Tel nr: 090-770313
e-post: Niclas Engde niclasengde@outlook.com
Hemsida: www.pubhundra.se


  Hössjö bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Hössjöortens Bygdegårdsförening
Hössjö
Hemsida: http://www.hossjo.net/index.php?option=content&task=


  Kafé Björksta
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Skolgatan 48
Tel nr: 090-132604


  Kafe Station
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Östra Rådhusgatan 2 C
Tel nr: 090-14 19 90
Hemsida: www.kafestation.com


  Klossen
Lokaltyp: Teaterlokal
Ekonomstråket 6
Tel nr: 090-135700


  Kolbäcksskolan
Lokaltyp: Sal
Lärarstråket 1
Tel nr: 090-16 47 50
Hemsida:


  Konstnärligt Campus
Lokaltyp: Utomhus
Östra Strandgatan 30 B


  Kulturbageriets uteservering
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 46


  Kulturcentrum. för barn o unga, Teatermag.
Lokaltyp: Teaterlokal
Västra Strandgatan 4
Nygatan 36
Tel nr: 090-16 34 78
Hemsida: https://goo.gl/ESSBwN


  Kvinnohistoriskt museum, Väven
Lokaltyp: Utställningslokal
Storgatan 46A
Tel nr: 090 - 16 34 98
e-post: kvinnohistorisktmuseum@umea.se
Hemsida: www.kvinnohistoriskt.se/


  Kårhuset, Scharinska Villan
Lokaltyp: Sal
Storg. 65
Tel nr: 090-13 16 00
e-post: info@scharinskavillan.se
Hemsida: http://www.scharinskavillan.se


  Landstingshuset, Hörsalen
Lokaltyp: Sal
Landstingshuset
Tel nr: 090-785 73 44
Hemsida:


  Lilla Teatern, Black Box
Lokaltyp: Teaterlokal
Järnvägsallén 20
Tel nr: 090-18 57 00
Hemsida:


  Lokal (Krog på Ålidhem)
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Ekonomistråket 7
Tel nr: 090-206 65 65
e-post: info@lokalumea.se
Hemsida: lokalumea.se


  Lärarhuset
Lokaltyp: Övrigt
Universitetstorget 14


  Lärarhögskolan, Umeå universitet
Lokaltyp: Teaterlokal
Tel nr: 090-786 50 00
Hemsida:


  Lärarutbildningshuset
Lokaltyp: Sal
Petrus Laestadius väg 6
Tel nr: 090-7866451, 070-3145850


  Maja Beskowgymnasiets Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Fridhemsvägen 2
Tel nr: 090 - 16 29 00
Fax nr: 090 - 14 37 91


  Mariebergsskolan
Lokaltyp: Sal
Rådjursv. 129
Tel nr: 090-77 13 85
Hemsida:


  Mariehemsskolan
Lokaltyp: Sal
Gökropsvägen 12
Tel nr: 090-16 17 87
Hemsida:


  Midgårdsskolan, Valhalla
Lokaltyp: Teaterlokal
Regementsomr.
Box 3054
Tel nr: 090-165953
e-post: daniel.rudstedt@umea.se


  Muséet, Egilhallen
Lokaltyp: Sal
Gammlia
Box 3183
Tel nr: 090-17 18 00
Hemsida:


  MVG
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 54


  Nolia Konferens, Hall 2
Lokaltyp: Sal
Signalvägen 3
Tel nr: 090-16 34 00


  Nolia Konferens, Miljön
Lokaltyp: Sal
Signalvägen 3
Tel nr: 090-16 34 00


  Norrlands universitetssjukhus, Lekterapin
Lokaltyp: Övrigt
Norrlands universitetssjukhus
Tel nr: 090-785 2109
Hemsida:


  Norrlandsoperan, B-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Operaplan 5
Box 36
Tel nr: 090-15 43 00
Hemsida:


  Norrlandsoperan, Black Box
Lokaltyp: Teaterlokal
Operaplan 5
Box 360
Tel nr: 090-154300
Fax nr: 090-126845
e-post: info@norrlandsoperan.se
Hemsida: http://www.norrlandsoperan.se


  Norrlandsoperan, Hela Huset
Lokaltyp: Övrigt
Operaplan 5


  Norrlandsoperan, Konsertsalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Operaplan 5
Box 36
Tel nr: 090-15 43 00
Fax nr: 090-12 68 45
e-post: info@vbm.se
Hemsida: http://www.norrlandsoperan.se


  Norrlandsoperan, Monteringshallen
Lokaltyp: Sal
Operaplan 5
Box 360
Tel nr: 090-154300
Fax nr: 090-126845
e-post: info@norrlandsoperan.se
Hemsida: http://www.norrlandsoperan.se


  Norrlandsoperan, Teatersalongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Operaplan 5
Tel nr: 090-154300
Fax nr: 090-126845
e-post: info@vbm.se
Hemsida: http://www.norrlandsoperan.se


  Norrlandsoperan, Vita kuben
Lokaltyp: Utställningslokal
Operaplan 5
Tel nr: 090-15 43 00
Fax nr: 090-12 68 45
e-post: info@vbm.se
Hemsida: www.norrlandsoperan.se


  NUS, Sjukhusets Centralhall
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 090-7850000
Hemsida:


  Nygatan 43
Lokaltyp: Okänd lokal
Nygatan 43
Tel nr: 0730-399950


  Ordenshuset, Sveasalen
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 48
Tel nr: 070-589 82 81
e-post: info@ordenshusetumea.se
Hemsida: http://www.ordenshusetumea.se/


  Pingstkyrkan
Lokaltyp: Kyrka


  Pipes of Scotland
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Rådhusesplanaden 14


  Pollux
Lokaltyp: Bygdegård
Kasamarks Bygdegårdsförening
Kasamark 308
Hemsida:


  Profilteatern/Exercishuset I 20
Lokaltyp: Sal
Umestan Företagspark
Tel nr: 090-710081
e-post: info@profilteatern.nu
Hemsida: http://www.profilteatern.nu/index.shtml


  Renmarkstorget
Lokaltyp: Utomhus
Renmarkstorget 10


  Restaurang Universum
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Umeå Universitet
Restaurang Universum, Eurest
Tel nr: 090-7867680
Hemsida:


  Restaurang Viktoria
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Vasagtan 11


  Restaurang Äpplet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Vasaplan
Tel nr: 090-156200


  Rist o Mist Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Umeå Fokets Hus
Tel nr: 090-156200
Hemsida:


  Rosa Huset
Lokaltyp: Gymnastiksal
Norrlandsgatan 30
Tel nr: 090-71 14 31
e-post: baumea@folkuniversitetet.se
Hemsida: http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Balettakademien-dansskolor/Balettakademie


  Rådhusparken
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 46


  Rådhustorget, Apberget
Lokaltyp: Utomhus
Rådhustorget
Hemsida:


  Scandic Plaza Umeå, Odéon 1-2
Lokaltyp: Sal
Storg. 40
Tel nr: 090 - 205 63 00
Hemsida: http://www.scandichotels.se/


  Scharinska villan
Lokaltyp: Konsertlokal
Storgatan 65


  Skeppsbron
Lokaltyp: Utomhus
Västra Strandgatan 9


  Skuggteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Kulturhuset KLOSSEN Ålidhem
Ekonomstråket 6
Tel nr: 0709777770
e-post: info@skuggteatern.com
Hemsida: www.skuggteatern.com


  Sliperiet
Lokaltyp: Sal
Östra Strandgatan 30
Tel nr: 0706749539
e-post: sliperiet@umu.se
Hemsida: http://www.sliperiet.umu.se/sv/


  Sporthallen Musköten
Lokaltyp: Sporthall
J A Linders v. 43
Tel nr: 090 - 14 87 90
Hemsida:


  Sporthallen, Östra Ersboda
Lokaltyp: Sporthall
Ostvägen 6
Tel nr: 070-5374466
e-post: goran.s.israelsson@umea.se


  Strömbäcks Folkhögskola, Gläntan
Lokaltyp: Sal
Strömbäck
Tel nr: 090-42600


  Stöcksjöhöjdens Skola
Lokaltyp: Sal
N. Byvägen 40
Tel nr: 090-421 67
Hemsida:


  Sunnantorp 15
Lokaltyp: Sal
Sunnantorps Bygdegårdsförening
Sunnantorp 15
Hemsida:


  Tegs Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Jägarv.16, Box 4038
Tel nr: 090-71 46 20
Fax nr: 090-71 46 30
Hemsida:


  Tegs sjukhem
Lokaltyp: Sal
Norra Obbolavägen 45
Tel nr: 090-164370 (Sjukhemschef)
Hemsida:


  Tingshuset
Lokaltyp: Sal
Storgatan 62
(Gamla fängelset)
Hemsida:


  Turistbyrån
Lokaltyp: Sal
Renmarkstorget 15
Tel nr: 090 - 16 16 16


  Umebygdens etableringscentrum
Lokaltyp: Aula
Backenvägen 154
Tel nr: 070-5643423
e-post: sara.nordius@ubec.se


  Umeå Dövas förenings lokal
Lokaltyp: Sal
Storgatan 37 A


  Umeå Stadskyrka
Lokaltyp: Kyrka
Östra Esplanaden 9
Tel nr: 090-71 45 66
e-post: umea.stadsforsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/umea


  Umeå Teaterförenings Facebook-sida
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 0730928293
e-post: stefan@umeateaterforening.se
Hemsida: https://www.facebook.com/umeateaterforening


  Universitetet Campusområdet, Utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Mellan Universum och UB
Tel nr: 090-7865000


  Universitetet, Rotundan
Lokaltyp: Sal
Universumhuset
Tel nr: 090-7867004
Hemsida:


  Universitetet, Samhällsvetarhuset
Lokaltyp: Övrigt
Humanioragränd


  Vasakyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Vasagatan 12
Tel nr: 090 - 77 05 17


  Vänortsparken
Lokaltyp: Utomhus


  Västerbottens museum
Lokaltyp: Utställningslokal
Helena Elisabeths väg
Tel nr: 090-171800
Hemsida:


  Västerbottens museum, Bion
Lokaltyp: Biograf
Gammlia
Tel nr: 090-17 18 00
Fax nr: 090-77 90 00
e-post: info@vbm.se
Hemsida: www.vbm.se


  Väven, torget
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 46 A


  Vävenscenen
Lokaltyp: Teaterlokal
V Strandgatan 8D
Umeå kultur / Väven
Tel nr: 090-163300


  Ålidhemskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Studentvägen 1
Tel nr: 090-71 47 18
Fax nr: 090-71 47 25
Hemsida:


  Ålidhemsskolan
Lokaltyp: Sal
Bengt Åström
Humaniststråket 5
Tel nr: 070-3194711


  Ögonblicksteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Ögonblicksteatern
Västra Strandgatan 7B
Tel nr: 090-140014
Fax nr: 090-145541
e-post: info@ogonblicksteatern.se
Hemsida: http://www.ogonblicksteatern.se/

Vännäs Liljaskolan
Lokaltyp: Sal
Liljas väg 6
Tel nr: 0935-145 00
Fax nr: 0935-140 20
Hemsida: http://www.lilja.vannas.se/

Yttertavle Yttertavle Bdg
Lokaltyp: Sal
Yttertavle BGF
Hemsida:

Ytteråträsk Åträsk Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Åträskbygden Bygdegårdsförening
Hemsida: