Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
Älvkarleby
        Skutskär
        Älvkarleby

 

 
 
Uppsala län/Älvkarleby
Lokaler i Älvkarleby

Ort Lokal

Skutskär Biblioteket Skutskär
Lokaltyp: Sal
Ågatan 7 a
Tel nr: 026-83183
Fax nr: 026-71086
Hemsida:


  Bio Rio
Lokaltyp: Teaterlokal
Gävlevägen 24
Tel nr: 026-70155
Fax nr: 026-70612


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Gävlevägen 24
Tel nr: 026-70155
Hemsida:


  Kyrkans hus/Johannesgården
Lokaltyp: Sal
Östra vägen 43
Tel nr: 026-70157
Fax nr: 026-76088
Hemsida:


  Rotskärsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Box 4
Tel nr: 026-83027
Hemsida:


  Rotskärsskolan, Rotskärshallen
Lokaltyp: Sporthall
Rotskärsskolan
Box 4
Tel nr: 026-830 27
Hemsida:


  Skutskärs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Östra vägen 43
Tel nr: 026-70157
Hemsida:

Älvkarleby Folkets Hus Älvkarleby
Lokaltyp: Teaterlokal
Folketshusg. 21
Tel nr: 026-720 89
Hemsida:


  Marma Folketshus
Lokaltyp: Sal
Bryggarvägen 1


  Sörgärdetsskolan
Lokaltyp: Sal
Carl Lindholms väg 1
Tel nr: 026-83358
Fax nr: 026-82466
Hemsida: http://www.alvkarleby.se/Sorgardets_skola/sorgardet/sorgardet.htm


  Älvkarleby församlingshem
Lokaltyp: Sal
Östra v. 43
Tel nr: 026-70157
Hemsida:


  Älvkarleby kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Östra v. 43
Tel nr: 026 - 701 57
Hemsida: