Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
Östhammar
        Alunda
        Forsmark
        Gimo
        Gräsö
        Harg
        Hargshamn
        Hökhuvud
        Långalma
        Skoby-Jönninge
        Sund
        Uppskedika
        Öregrund
        Österbybruk
        Östhammar

 

 
 
Uppsala län/Östhammar
Lokaler i Östhammar

Ort Lokal

Alunda Alunda centrum
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Alunda kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Ekeby Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0174-300 72
Hemsida:


  Furuhöjdskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Torpvägen 9A
Tel nr: 0174 - 100 27
Hemsida: http://www.furuhojdskyrkan.se/


  Olandsbygdens golfklubb
Lokaltyp: Sal
Gärdebyn
Tel nr: 0174-101 15
Fax nr: 0174-651 51
Hemsida: http://www.olandsbygdensgk.se/


  Olandsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Marmavägen 12
Tel nr: 0174-150 02
Hemsida:

Forsmark Forsmark, Engelska parken
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Forsmark, Gamla smedjan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Forsmarks herrgård, Borggården
Lokaltyp: Utomhus
Forsmarks Bruk
Tel nr: 0173-50012
Fax nr: 0173-50021
Hemsida:


  Forsmarks Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Forsmarks Bruk
Hemsida:

Gimo Bruksgymnasiet
Lokaltyp: Sal
Gymnasievägen 1
Tel nr: 0173-86600
Fax nr: 0173-40715
e-post: bruksgymnasiet@edu.osthammar.se
Hemsida: http://www.bruksgymnasiet.se


  Gimo bibliotek
Lokaltyp: Sal
Köpmangatan 2
Tel nr: 0173-867 75
e-post: biblioteket.gimo@osthammar.se


  Gimo Herrgård
Lokaltyp: Sal
Gimo Herrgård
Box 6, 74702 GIMO
Tel nr: 0173-88900
Hemsida:


  Hammarskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolg. 11
Tel nr: 0173-86710
Hemsida:


  Idrottsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Idrottsgården
Tel nr: 0173-408 00


  Kvarnen
Lokaltyp: Sal
Bruksgatan 6
Tel nr: 0173-40899
Hemsida:


  Skäfthammars kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Vallonskolan
Lokaltyp: Sal
Vretavägen 3
Hemsida:


  Vallonskolan, klassrum
Lokaltyp: Sal
Vretavägen 3
Hemsida:

Gräsö Norrboda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gräsö norra Bygdegårdsförening
Norrboda
Tel nr: 0173-341 07
Hemsida:

Harg Järnboden
Lokaltyp: Sal
Hargs Bruk
Tel nr: 070 290 99 35
e-post: mai.lundell@telia.com
Hemsida:


  Vallonsmedjan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Hargshamn Hargs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
väg 76
Hemsida:


  Hargshamns Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Ringvägen
Tel nr: 0173-20066


  Sanda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sanda, harg Bygdegårdsförening
Sanda 2572
Hemsida:

Hökhuvud Hökhuvuds kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Långalma Söderögården
Lokaltyp: Bygdegård
Långalma 1301
Hemsida:

Skoby-Jönninge Skoby Jönninge Bdg
Lokaltyp: Sal
Skoby Jönninge Byalag
Hemsida:

Sund Norrögården
Lokaltyp: Bygdegård
Norröns lokalförening
Hemsida:

Uppskedika Hökshuvud
Lokaltyp: Bygdegård
Hökhuvuds Bygdegårdsförening
Uppskedika
Tel nr: 0173-160 10
Hemsida:

Öregrund IOGT-lokalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Brogatan 1
Tel nr: 0713/300 19
Hemsida:


  Risten Bygdegård, Gräsö
Lokaltyp: Sal
Gräsö skärgårds bgf, södra
Stora risten
Hemsida:


  Seglarbarens terrass
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Västerg. 1
Tel nr: 0173 - 316 01
Hemsida:


  Societetshuset
Lokaltyp: Sal
Öregrunds bgf societetshus
Bx 101
Hemsida:


  Öregrunds Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkogatan
Hemsida:


  Öregrunds sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Strandvägen 29
Tel nr: 0173-86 516
Hemsida:

Österbybruk Andersbo Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Andersbo Bygdegårdsförening
Kilen
Tel nr: 0295-501 02, 501 19
e-post: andersbo_bgf_kassor@msn.com
Hemsida:


  Films kyrka (församlingshemmet)
Lokaltyp: Kyrka
Film
Tel nr: 0295-41111
Hemsida:


  Föreningarnas Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Österby parken
Dannemorav. 46
Tel nr: 0295-200 95
Hemsida:


  Gammel Tammen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang


  Vallonsmedjan Österbybruk
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 0295-200 72
Hemsida:


  Ånghammaren
Lokaltyp: Sal
Långgatan
Hemsida:


  Österby Bruks kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Österbybruks herrgård
Långgatan 7
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/filmspastorat/brukskyrkan.htm


  Österbybruk Folkets Park
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Österbybruks herrgård
Lokaltyp: Sal
Långgatan 7
Tel nr: Österbybruks herrgård
Hemsida:


  Österbyskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Dannemoravägen 5
Hemsida:

Östhammar Börstils kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Drottningg. 17
Tel nr: 0173-10060
Hemsida:


  Forsmarks Wärdshus
Lokaltyp: Kafé - Restaurang


  Friluftsparken Gammelhus
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Frösåkershallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tomtbergavägen 2
Tel nr: 0173-86175
Hemsida:


  Glenn Miller Bar & Restaurang
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Drottningg. 10
Tel nr: 0173-10440
Hemsida:


  Granhälla bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Granhälla Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Hökhuvuds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hökhuvud 4107
Tel nr: 0173-60006
Hemsida:


  Juf-gården
Lokaltyp: Bygdegård
Dannemora juf Bygdegårdsförening
Uddarby
Hemsida:


  Kelinge Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Kelinge Bygdegårdsförening
Kelinge bygdegård
Hemsida:


  Knutmasso muséet
Lokaltyp: Utställningslokal
Bruksgatan 6
Tel nr: 0173-408 99
Fax nr: 0173-408 99
Hemsida: http://www.knutmasso.se/


  Kristinelundskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkogatan 30
Hemsida:


  Krutudden
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Källör
Lokaltyp: Bygdegård
Källörsgatan 1
e-post: 0706799161


  Morkarla Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Morkarla Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Norrskedika bg
Lokaltyp: Bygdegård
Norrskedika hembygdsförening
Norrskedika
Hemsida:


  Ollandsskolan, Musiksalen
Lokaltyp: Sal
Marmavägen 12
Hemsida:


  Ramshälls skola
Lokaltyp: Bygdegård
Ramshälls Byagille
Hemsida:


  Sjötorget
Lokaltyp: Utomhus


  Storbrunn
Lokaltyp: Konsertlokal
Klockstapelsg. 2
Tel nr: 0173-10166


  Södergården
Lokaltyp: Bygdegård
Söderögårdens Bygdegårdsförening
Långalma 1301


  Valö kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Drottninggatan 17
Box 51, 74221 ÖSTHAMMAR
Tel nr: 0173-10060
Hemsida:


  Vretaskolan
Lokaltyp: Sal
Idrottsvägen
Hemsida:


  Östhammars kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Klockstapelsgatan
Hemsida:


  Östhammars Missionskyrka
Lokaltyp: Kyrka
Svarvaregatan 6
Östhammars Missionsförsamling
Tel nr: 0173-10080
Hemsida: http://www.kyrktorget.se/osthammarsmissionsky