Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Södermanlands län
Flen
        Bettna
        Dunker
        Flen
        Hälleforsnäs
        Lindersborgs
        Malmköping
        Malstanäs
        Mellösa
        Sparreholm
        Vadsbro

 

 
 
Södermanlands län/Flen
Lokaler i Flen

Ort Lokal

Bettna Bettna kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Bettnaskola
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0155-921 84
Fax nr: 0155-925 33
Hemsida:


  Gripensnäs kursgård
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Åkerö säteri
Lokaltyp: Sal
Åkerö förvaltning AB
Tel nr: 0155-96013
Hemsida:

Flen Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Drottninggatan 3
Hemsida:


  Bildningsc. Prins Wilh., Kreativa Stråket
Lokaltyp: Övrigt
Hemsida:


  Bildningscent. Prins Wilhelm, DeLaRue-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
(Tidigare Stenhammarskolan)
Tel nr: 0157-430165


  Hammarvallen, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Flens kommun
Tel nr: 0157-19000


  Hedenlunda konferenscenter
Lokaltyp: Sal
Hedenlunda
Tel nr: 0157-754 00


  Malstanäs säteri
Lokaltyp: Sal


  Mählby säteri
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0157-192 95
Hemsida:


  Söderskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Salstagatan 9
Tel nr: 0157-19214


  Tea-lokalen
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 4


  Tobbes Amazon (FH)
Lokaltyp: Sal
Parkg. 1
Tel nr: 0157-15399


  Yxtaholms slott
Lokaltyp: Sal
Yxtaholm
Tel nr: 0157-24440

Hälleforsnäs Folkets Hus, Facklan
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 12
Tel nr: 0157-40837


  Kolhuskrogen
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Lindersborgs Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Ekeby
Dunker
Tel nr: 0157-44090
Hemsida:

Malmköping Föreningen Dunkers församlingshem
Lokaltyp: Bygdegård
Dunkers kyrka Klockargården


  Lindersborg
Lokaltyp: Bygdegård
Lindersborgs Bygdegårdsförening
Ekeby dunker
Hemsida:


  Malmaskolan
Lokaltyp: Sal
Skolg. 1
Tel nr: 0157-194 25
Hemsida:


  Stadshuset Malmköping
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan Stora Torget
Hemsida:


  Vängården Follökna
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0157-20950
Fax nr: 0157-20951
e-post: c.cromnow@gmail.com
Hemsida: www.vangarden-follokna.com


  Vängården Follökna, utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0157-20950
Fax nr: 0157-20951
e-post: info@vangarden-follokna.com
Hemsida: http://www.vangarden-follokna.com

Malstanäs Malstanäs Slott
Lokaltyp: Sal
Malstanäs

Mellösa Mellösagården
Lokaltyp: Teaterlokal
Mellösagården
Tel nr: 0157-60167

Sparreholm Folkets hus Sparreholm
Lokaltyp: Sal
Landsvägsgtan 19
Hemsida:


  Hembygdsgården Sparreholm
Lokaltyp: Bygdegård
Länsmansgården
Tel nr: 0157-202 04
Hemsida:


  Sparreholms slott
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0157-305 62
Hemsida:

Vadsbro Föreningsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Vdsbro-blacksta för.gård
För.gården
Tel nr: 0157-70087
Fax nr: 0157-70009
e-post: foreningsgarden.vadsbro-blacksta@telia.com