Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Södermanlands län
Trosa
        Trosa
        Trosa,
        Vagnhärad
        Västerljung

 

 
 
Södermanlands län/Trosa
Lokaler i Trosa

Ort Lokal

Trosa Antons krog
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
V. Långgatan 9
Tel nr: 0156-127 49
e-post: info@antonskrog.se
Hemsida: https://www.antonskrog.se


  Facebook
Lokaltyp: Övrigt


  Garvaregården
Lokaltyp: Aula
Västra Långgatan 40


  Hamnmagasinet, Bomans
Lokaltyp: Övrigt
Ö Hamnplan
Tel nr: 0156 525 00
Fax nr: 0156 525 10


  Kyrkskolan
Lokaltyp: Sal
NORRBYVÄGEN 2
Tel nr: tel: 0156-522 69/68
Hemsida:


  Livestream
Lokaltyp: Aula
Fiskargatan 1


  Pensionärernas hus
Lokaltyp: Sal
Smäckbrogatan 27


  Skärborgarnas hus, A-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Smäckbrogatan 25
Tel nr: 0156-523 19
e-post: bokning@trosa.se
Hemsida: www.trosa.se/kulturlokaler


  Skärborgarnas hus, B-salen
Lokaltyp: Konferenslokal
Smäckbrogatan 25


  Societetshuset
Lokaltyp: Övrigt
Alpgatan


  Thureholms slott
Lokaltyp: Sal
Tureholms Gård
Tel nr: 0156-13141
Hemsida: http://www.gustafsskal.nu/sevardheter/turehol


  Tomtaklintskolan, Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Tomtaklintgatan 4
Tel nr: 0156-522 42


  Tomtaklintskolan, Gymastiksal
Lokaltyp: Aula
Skolgatan 10


  Torget
Lokaltyp: Utomhus
Torget 1


  Trosa Kvarn
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Östra Långgatan 87
Tel nr: 070-567 47 00
e-post: bokning@trosa.se
Hemsida: www.trosa.se/kulturlokaler


  Trosa Matstudio
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Västra Långgatan 9
Tel nr: 0156-127 49
Hemsida: http://www.trosamatstudio.se/


  Trosa Stadsbibloitek
Lokaltyp: Övrigt
Östra Långgatan 28
Tel nr: 0156-522 35
e-post: bibliotek.trosa@trosa.se
Hemsida: www.trosa.se/bibliotek


  Trosalundskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Trosalundsgatan 2
Tel nr: 0156-123 11
Hemsida:


  Vitalisskolan
Lokaltyp: Aula
Skolgatan 10
Tel nr: 0156-52071


  Vitalisskolan, Gymnstiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 10


  Västra hamnplan
Lokaltyp: Utomhus
Västra Hamnplan 1


  Åda krog och hotell
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Åda Gård
Tel nr: 070-1054806
Hemsida:

Vagnhärad Församlingen Betel
Lokaltyp: Övrigt
Gärdesvägen 35
Hemsida:


  Hedebyskolan
Lokaltyp: Sal
Box 33
Tel nr: 0156-522 70
Hemsida:


  Sund Nergården
Lokaltyp: Sommarteater
Sund Nergården
Tel nr: 0156-700070
Hemsida: www.sundnergarden.se


  Trosa kyrka
Lokaltyp: Sal
Östra Kyrkv 14
Tel nr: 0156-26255
Fax nr: 0156-26199
e-post: trosa-vagnharad.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/pastorat/trosa-vagnharad/


  Vagnhärads hembygdsförenings
Lokaltyp: Bygdegård
Trostorp Hembygdsgården

Västerljung Bergs gård
Lokaltyp: Övrigt
Bergs gård 1
Tel nr: 070-4954932
e-post: info@bergsgardtrosa.se
Hemsida: www.bergsgardtrosa.se


  Kyrkskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Västerljung
Hemsida: