Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Östergötlands län
Valdemarsvik
        Fyllingarum
        Fyrudden
        Gryt
        Gusum
        Långrådna
        Mixdala
        Ringarum
        Salutorget
        Tryserum
        Valdemarsvik
        Åbäcksholm
        Östra Ed

 

 
 
Östergötlands län/Valdemarsvik
Lokaler i Valdemarsvik

Ort Lokal

Fyllingarum Fyllingarums bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fyllingarums Bygdegårdsför
Tel nr: 0121-32067, 0121-32068

Fyrudden Restaurang Ida på Udden
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Fyrudden
Tel nr: 0123-40210

Gryt Gryts Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gryts juf-avd Bygdegård
Hemsida:


  Gryts Servicehus, Åldersro
Lokaltyp: Övrigt
Gryts Servicehus, Åldersro
Tel nr: 0123-40036


  Gryts skola
Lokaltyp: Sal
Gryts skola
Tel nr: 0123-40010
Hemsida:

Gusum Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 48
Tel nr: 0123-20170
Fax nr: 0123-20667


  Viran, Gusums Folkets hus
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Box 48
Tel nr: 0123-20170

Långrådna Långrådna Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Hemsida:

Mixdala Mixdala Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Mixdala Bygdegårdsförening
Hemsida:

Ringarum Ringarums Församlingshem
Lokaltyp: Sal
Ringarums Församlingshem
Hemsida:


  Ringarums skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkskolan
Tel nr: 0121-30559


  Ringgårdens matsal
Lokaltyp: Sal
Ringgården
Hemsida:

Salutorget Salutorget
Lokaltyp: Utomhus
Salutorget

Tryserum Ekbacken
Lokaltyp: Sal
Tryserums intresseförening
G:a missionshuset tryserum
Hemsida:

Valdemarsvik Björkagårdens Gårdsbageri
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Hamngatan 1


  Busstorget
Lokaltyp: Okänd lokal
Valdemarsvik


  Bäckadalsskolan
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0123-19283
Hemsida:


  Fabriken
Lokaltyp: Övrigt
Garvaregatan 1


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 58
Tel nr: 0123/10236
Fax nr: 0123/12390


  Folkets Park
Lokaltyp: Utomhus
Box 131
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 1


  Grännäsparken
Lokaltyp: Sal
Grännäs
Hemsida:


  Karbasen
Lokaltyp: Sal
Storgatan 70A


  Kvarnen
Lokaltyp: Utställningslokal
Valdemarsvik


  Kyrkstallet, Östra Eds Hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Östra Eds kyrka 1


  Lovisebergsskolans idrottssal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ängsvägen
Tel nr: 0123-19224, 19334
e-post: ingrid.bokvist@edu.valdemarsvik.se
Hemsida:


  Långrådna Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tryserum östra eds bgf
Långrådna
Hemsida:


  Salutorget
Lokaltyp: Utomhus
Salutorget


  Sörby skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0123-192 57
Fax nr: 0123-193 26
Hemsida:


  Valdemarsviks kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Valdemarsvik


  Vammarskolan Musiksalen
Lokaltyp: Sal
Vammarskolan 4-6
Storgatan 66


  Vammarskolan, Idrottshallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Storgatan 66

Åbäcksholm Hembygdsgården, Vagnskjulet
Lokaltyp: Övrigt
Åbäcksholm
Järnvägsgatan
Hemsida:

Östra Ed Hembygdsgården
Lokaltyp: Sal
Hembygdsgården, Östra Ed