Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Östergötlans län
Kinda
        Bergdala
        Björkfors
        Horn
        Hycklinge
        Kinda
        Kisa
        Kisa kyrka
        Kölefors
        Lilla Tidersrum
        Rimforsa
        Västra Eneby

 

 
 
Östergötlans län/Kinda
Lokaler i Kinda

Ort Lokal

Bergdala Matsalen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Bergdalagatan 21

Björkfors Allhuset
Lokaltyp: Sal
Björkfors

Horn Godtemplargården
Lokaltyp: Biograf
Stångågatan 25
Hemsida:


  Hornskolan
Lokaltyp: Sal


  Stångågården
Lokaltyp: Sal
Hornåbergsgatan 1
Tel nr: 0494-19510

Hycklinge Höganlid
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Kinda Höganlid Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hycklinge juf-avd
Höganlidsv 2
Hemsida:


  Kindagården
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Kisa Bergdala, äldreboende
Lokaltyp: Sal
Bergdalagatan 9-13


  Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Torggatan 2
Tel nr: 0494-19100
Fax nr: 0494-19119
Hemsida:


  Bäckskolan
Lokaltyp: Sal
Plantg. 12
Tel nr: 0494-19001
Hemsida:


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Enebyg. 10
Box 78
Tel nr: 0494-107 77


  Kisa Värdshus, Festsalen
Lokaltyp: Sal
Tingshustorget 1
Tel nr: 0494-12222
Hemsida:


  Stjärneboskolan
Lokaltyp: Sal
Storg. 38
Tel nr: 0494-192 70


  Värgårdsskolan Kulturhuset Kuben
Lokaltyp: Aula
Östgötagatan 8
Tel nr: 0494-192 34
Fax nr: 0494-192 11

Kisa kyrka Kisa kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Ulrikagatan
Tel nr: 0494- 290440

Kölefors Kölefors Smedja
Lokaltyp: Utställningslokal
Hemsida:


  Vaddfabriken
Lokaltyp: Övrigt

Lilla Tidersrum Föreningshuset
Lokaltyp: Övrigt
Lilla Tidersrum

Rimforsa Björksund
Lokaltyp: Utomhus
Vid rimforsa Camping


  Församlingsgården
Lokaltyp: Övrigt
Rimforsa
Tel nr: 0494 21000


  Godtemplargården
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 8
Tel nr: 0494-20163, 0494-20163
Hemsida: www.iogt.se/Vara-Gardar/Vara-Gardar-Ostergotland/Rimforsa-Godtemplarg/


  Hägerstad gamla Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Väg 674 mot Åtvidaberg


  Rimforsa skola
Lokaltyp: Sal
Skolv. 10
Tel nr: 0494 - 193 11
Hemsida:


  Västerliden, äldreboende
Lokaltyp: Sal
Västerlidsvägen 9


  Åsundahallen
Lokaltyp: Sporthall
Hallvägen 7
Tel nr: 0494-207 55

Västra Eneby Västra Eneby Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Svenska kyrkan, Grönedegatan 16
Tel nr: 0494-29 04 40
Hemsida: