Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jönköpings län
Aneby
        Aneby
        Hullaryd

 

 
 
Jönköpings län/Aneby
Lokaler i Aneby

Ort Lokal

Aneby Bälaryds bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Bälaryds Bygdegårdsförening
Bälaryd
Hemsida:


  Folkets Park
Lokaltyp: Utomhus
Bredestadsvägen
Hemsida: http://www.anebyfolketspark.se/


  Frinnaryds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Frinnaryds Bygdegårdsförening
Hillarydsv 6
Tel nr: 0140-20195
e-post: Frinnaryds.bygdegard@swipnet.se
Hemsida:


  Konserthuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Konserthusgatan 15, Box 103
Tel nr: 0380 - 40467


  Svartåskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0380-463 31
Hemsida:


  Thelegården
Lokaltyp: Bygdegård
Thelegården samhällsförening
Tels väg 2


  Åsens by
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida: www.asensby.com

Hullaryd Hullaryds Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Hullaryds samhällsförening
Hemsida: