Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
Mörbylånga
        Algutsrum
        Degerhamn
        Färjestaden
        Glömminge
        Grönhögen
        Gårdby
        Hulterstad
        Löttorp
        Mörbylånga
        Resmo
        Sandby
        Stenåsa
        Stora Frö
        Stora Frögården
        Södra Möckleby
        Torngård

 

 
 
Kalmar län/Mörbylånga
Lokaler i Mörbylånga

Ort Lokal

Algutsrum Algutsrums Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkgatan 3

Degerhamn Degerhamn Folkets Hus
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Kurt Arvidsson
Södra Möcklebyv 42
Tel nr: 070-7493005
e-post: kurtharryarvid@gmail.com

Färjestaden Fritidsgården Ladan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Glömmingeskolan
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0485-47292


  Konstens Hus
Lokaltyp: Sal
Ölands Folkhögskola
Skogsby
Tel nr: 0485-564400
Fax nr: 0485-38774
e-post: olands.folkhogskola@folkbildning.net
Hemsida: www.ofhs.ltkalmar.se


  Norra Möckleby bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Möckleby bgnf, norra
Bröttorps täkten
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Hemsida:


  Ölands Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Skogsby
Tel nr: 0485-564 400
Hemsida:

Glömminge Glömminge Föreningshus
Lokaltyp: Bygdegård
Glömminge backe
Tel nr: 070-856 93 03
e-post: brynielssonkarin@gmail.com

Grönhögen Medborgarhuset i Grönhögen
Lokaltyp: Sal
Grönhögen 1400
Tel nr: 0485-661001
Hemsida: http://www.medborgarhusetgronhogen.se/Medborg

Gårdby Sandgårdsborgs Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Gårdby

Hulterstad Hulterstads Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hulterstad 126
Tel nr: 0485-45002

Löttorp Löttorps Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Byrumsvägen 9
Alvedsjö 3092
Tel nr: 0486-20816
e-post: bygdegarden@lottorp.se
Hemsida:

Mörbylånga Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Trollhättevägen


  Gräsgårds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Gräsgård 101
Tel nr: 0485-66 31 59
e-post: o.tornegard@gmail.com


  Kastlösa kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Södra Ölandspastorat
Kyrkgatan 3


  Källa Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Co Sandtäktsvägen 6


  Mörbylånga hembygdsgård
Lokaltyp: Övrigt
Köpmangatan 7 B
Tel nr: 0485-401 30
e-post: vilohemmet.solhem@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga


  Mörbylånga kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Södra Ölands pastorat
Kyrkgatan 3
Tel nr: 0485-41209
Fax nr: 0485-41292
e-post: sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.olandskyrkor.com


  Skansenskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Ölandsgatan
Tel nr: 0485-47191
Fax nr: 0485-47189


  Skansenskolans aula
Lokaltyp: Övrigt
Ölandsgatan
Tel nr: 0485-47191
Hemsida:


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Ölandsgatan
Tel nr: 0485-47176
Hemsida:


  Stora Frögården
Lokaltyp: Sal
St Frögården 4
Tel nr: 048536333


  tas bort
Lokaltyp: Övrigt

Resmo Resmo kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Resmo
Tel nr: 0485-405 21
Hemsida:

Sandby Sandby-Gårdby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Nedra Ålebäck 208
Sandgårdsborg
Tel nr: 070-844 94 16
e-post: gudrunmo@spray.se
Hemsida:

Stenåsa Stenåsa Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Stenåsa
Tel nr: 0485-44026

Stora Frögården Stora frögården
Lokaltyp: Sal
STF Vandrarhem Stora Frögården
Tel nr: 0485-363 33
e-post: post@storafrogarden.se
Hemsida: http://www.storafrogarden.se/

Södra Möckleby Folkets Hus
Lokaltyp: Sal

Torngård Torngårdslokalen
Lokaltyp: Sal
Gräsgårds Bdg förening
Torngård
Tel nr: 0485-663159
Hemsida: