Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Blekinges län
Ronneby
        Backaryd
        Belganet
        Bräkne Hoby
        Bräkne-Hoby
        Eringsboda
        Hallabro
        Hasselstad
        Johannishus
        Järnavik
        Kallinge
        Karlskrona
        Kuggeboda
        Listerby
        Möljeryd
        Ronneby
        Öljehult

 

 
 
Blekinges län/Ronneby
Lokaler i Ronneby

Ort Lokal

Backaryd Reginalokalen
Lokaltyp: Bygdegård
Årsjömålavägen 12
Tel nr: 0457-450269
e-post: hemsidan@backaryd.se
Hemsida: http://www.backaryd.se/reginalokalen

Belganet Bräknegården
Lokaltyp: Bygdegård
Belganets Samhällsförening
Belganetsvägen
Tel nr: 0457-452144
e-post: styrelsen@belganet.nu
Hemsida: belganet.nu

Bräkne Hoby Bräkne Hoby kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkovägen 1
Tel nr: 0457-757 30
Fax nr: 0457-80226
e-post: brakne-hoby.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:

Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening
Svenstorpsv.
Tel nr: 0457-813 24

Eringsboda Byahuset Eringsboda
Lokaltyp: Bygdegård
Eringsbodavägen 11

Hallabro Björkehäll bg
Lokaltyp: Bygdegård
Öljehults samhällsförening
Öljehult
Hemsida:


  Hallagården
Lokaltyp: Bygdegård
Hallabro samhällsförening
Rnnebyv 20
Hemsida:

Johannishus Björketorps gård
Lokaltyp: Övrigt
Björketorps gård
Tel nr: 0705-313828
Hemsida: bjorketorp.ekogardar.se

Järnavik Järnavik, Gula Huset
Lokaltyp: Utomhus
Järnavik, Gula huset
Tel nr: 0457-806 05
Hemsida:

Kallinge Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Brantaforsvägen 10
Tel nr: 0457-202 57
e-post: jan-e.a@telia.com
Hemsida: http://diginpast.se/kallinge/folketshus/


  Kallinge kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvägen 2
Tel nr: 0457-200 24
Hemsida:


  Kallinge Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Skolvägen 4


  Kallingeskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Tivolivägen 1
Tel nr: 0457-617310
e-post: maria.persson11@edu.ronneby.se
Hemsida: ronneby.se


  Möljeryds Hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Möljeryd 25


  Slättagårdsskolan
Lokaltyp: Sal
Lindvägen 9
Tel nr: 0457-61 73 46
e-post: ingegerd.karlsson@ronneby.se
Hemsida: http://www.konsertlokaleriblekinge.se/ronneby-kommun/16-kallinge/60-slaettagards

Karlskrona Fischerströmska Gymnasiet
Lokaltyp: Okänd lokal
Ö Köpmansgatan 10


  Rosenholm
Lokaltyp: Sal
Östra Hamngatan 7 B
Tel nr: 0455-303000
Hemsida:


  Törnströmska gymnasiet
Lokaltyp: Sal
Östra Köpmangatan
Tel nr: 0455-304167
Hemsida:

Kuggeboda Byahuset
Lokaltyp: Bygdegård
Kuggebodavägen
Tel nr: 0457-30194
e-post: tedrj49@gmail.com


  Kuggeboda, badplats
Lokaltyp: Utomhus
Teaterfixarna i Ronneby
Box 253
Hemsida:

Listerby Göholms gods
Lokaltyp: Utomhus
Göholmsvägen 2
Tel nr: 0733-30 70 71
Hemsida: www.aggaboden.se

Möljeryd Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Möljeryd
Tel nr: 0457 460002

Ronneby Brukets svarta sal
Lokaltyp: Övrigt
Gamla Kallingevägen 5


  Brunnsparken Kvitterplatsen
Lokaltyp: Utomhus
Ronneby brunn


  Brunnsparkens Restaurang och Café
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Övre Brunnsvägen 58


  Café Magasinet
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 2
Hemsida:


  Espedalsskolan gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gadds väg 2
Tel nr: 0457-61 72 07
e-post: ingela.styrlindhakansson@edu.ronneby.se
Hemsida: ronneby.se


  Fredriksbergsskolan, Gamla gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gustav Arnoldsgatan 11
Tel nr: 0457-617220
e-post: therese.svensson00@edu.ronneby.se
Hemsida: ronneby.se


  Fredriksbergsskolan, Nya gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gustav Arnoldsgatan 11
Tel nr: 0457-185 40
e-post: therese.svensson00@edu.ronneby.se
Hemsida: ronneby.se


  Galleria Diamanten
Lokaltyp: Övrigt
Östra Torggatan 8
Tel nr: 0457-785 30


  Hasselstad Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ronneby sockens bgf upa
Hemsida:


  Knut Hahns skolans aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Blasius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-618960


  Knut Hahnskolans blackbox
Lokaltyp: Teaterlokal
Blasius königsgatan 27


  Kulturcentrum
Lokaltyp: Övrigt
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457-61 75 00
Hemsida:


  Kulturcentrum, Bruket
Lokaltyp: Sal
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457 / 187 50
Hemsida:


  Kulturcentrum, Hörsalen
Lokaltyp: Sal
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457-18652
Hemsida:


  Kulturcentrum, Stora Hallen
Lokaltyp: Sal
Kallingevg 3
Tel nr: 0457 / 187 50
Fax nr: 0457 / 187 08
Hemsida:


  Leråkra Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Leråkra Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Massmanska Kvarnen
Lokaltyp: Utställningslokal
Möllebacksgatan 3
Tel nr: 0457-10840
Hemsida:


  Möljeryds kyrka
Lokaltyp: Kyrka


  Ronneby Brunn, Blekinge Convention Center
Lokaltyp: Konferenslokal
Box 135
Tel nr: 0457-750 00


  Ronneby Café och Matsal
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Prinsgatan 17
Tel nr: 0457-17200
e-post: ronnebycafeomatsal@telia.com
Hemsida: www.ronnebycafematsal.se


  Ronneby Cityhotell (Föreningarnas hus), A-sal
Lokaltyp: Teaterlokal
Järnvägsgatan 11 A
Tel nr: 0457-26880
Fax nr: 0457-26884
e-post: info@grandronneby.se
Hemsida: ronnebycityhotell.se/


  Ronneby Cityhotell (Föreningarnas hus), B-sal
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 11 B
Tel nr: 0457-26880
e-post: info@ronnebycityhotell.se
Hemsida: ronnebycityhotell.se/


  Ronneby Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Balsius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-618278
Hemsida:


  Ronneby stadsbibliotek, En-trappa-upp
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan 35
Tel nr: 0457-617477
Fax nr: 0457-617465
e-post: informationen@bibliotek.ronneby.se
Hemsida: www.bibliotek.ronneby.se


  Ronneby Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Publikentré: Gångbrogatan 1
Lastbrygga; Gångbrogatan 1C (Rådhusparken)
Tel nr: 0708 335 183
e-post: kontakt@RonnebyFolkteater.se
Hemsida: www.RonnebyTeater.se


  Ronneby Teater Bakfickan
Lokaltyp: Övrigt
Gångbrogatan 1


  Rådhusparken
Lokaltyp: Utomhus
Gångbrogatan 1


  Silverforsens kaffestuga
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Silverforsvägen 21


  Slöjdhuset
Lokaltyp: Aula
Emaljervägen 6


  Snäckebacksskolan, Aulan
Lokaltyp: Aula
Esplanaden 6


  Snäckebacksskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Esplanaden 6


  Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Blasius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-18356
Hemsida:


  Sörbygården
Lokaltyp: Sal
Silverforsvägen 21
Hemsida: http://www.mmforvaltning.se/sorbygarden-2/


  Sörbygården
Lokaltyp: Bygdegård
Silverforsvägen 19
Tel nr: 0732002500
e-post: mmforvaltning@gmail.com
Hemsida: www.mmforvaltning.se


  Vesperklockan, IOGT-NTO
Lokaltyp: Teaterlokal
Möllebacksg. 12
p.adr. Karlskronag. 36
Tel nr: 0457-120 02
Fax nr: 0457-144 80
Hemsida:


  Villa gymnastik
Lokaltyp: Sal
Brunnsparken
Tel nr: 0457-18000
Hemsida:


  Äggaboden
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Gärestad bygata 16
Tel nr: 0457-36142
e-post: info@aggaboden.se
Hemsida: aggaboden.se

Öljehult Öljehults bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Öljehultsleden
e-post: forening@oljehult.se
Hemsida: http://www.konsertlokaleriblekinge.se/ronneby-kommun/49-oeljehult/135-bjoerkehae