Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
Ystad
        Glemmingebro
        Köpingbro
        Köpingebro
        Löderup
        Skårby
        Svarte
        Sövestad
        Ystad
        Ystad,

 

 
 
Skåne län/Ystad
Lokaler i Ystad

Ort Lokal

Glemmingebro Medborgarhuset
Lokaltyp: Sal
Glemmingevägen 39
Tel nr: 0411-522232
Hemsida: http://www.glemmingebro.eu/Medborgarhuset.htm

Köpingbro Köpingebro Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fredriksbergsvägen 4
Tel nr: 0411-55 10 31
Hemsida:

Skårby Erikslunds Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Erikslund upa, Bygdegårdsförening
Gussnava erikslund
Hemsida:

Svarte Svarteskolan
Lokaltyp: Sal
Orgelgatan 1
Tel nr: 0411 - 603 61

Sövestad Sövestad Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0411-611 39

Ystad Anstalten Ystad
Lokaltyp: Sal
Norra Zinkgatan 6
Box 1024
Tel nr: 0411-35 14 10
Fax nr: 0411-35 14 40
Hemsida:


  Bellevue Service-huset
Lokaltyp: Teaterlokal
Tel nr: 0411-57 89 00
Hemsida:


  Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Surbrunnsvägen 12
Tel nr: 0411-57 72 90
Hemsida:


  Biografteatern Scala
Lokaltyp: Biograf
Östergatan 12
e-post: info@bioscala.se
Hemsida: www.bioscala.se


  Cabinen
Lokaltyp: Sal
Folkets park
Surbrunnsv. 24
Tel nr: 0411-666 10, 070-477 35 90
Hemsida:


  Kabusa Konsthall
Lokaltyp: Utställningslokal
Österleden 1068
Tel nr: 0411-522999
Hemsida:


  Konstmuséet, Hörsalen
Lokaltyp: Sal
St Knuts torg
Tel nr: 0411-57 72 85
Hemsida:


  Marsvinsholms Slottsteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Marsvinsholms Slottspark
Marsvinsholms Allé 124


  Norreportskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Gosselmansg. 2
Tel nr: 0411-57 75 00
Hemsida:


  Palket Fritidsgården
Lokaltyp: Sal
Parkskolan
Hemsida:


  Regementet, gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Björnstjernegatan 7
Tel nr: 0411-65230
Hemsida:


  Restaurang Norra Promenaden
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Norra Promenaden


  S:ta Maria Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
BOX 74
Tel nr: 0411-69200
Fax nr: 0411-65515
Hemsida:


  Svarteskolan
Lokaltyp: Sporthall
Svarteskolan
Tel nr: 0411-603 60/ 0411-60360
Hemsida:


  Tennisstadion
Lokaltyp: Sporthall
Spaljégatan 14
Tel nr: 0411-10040
Hemsida:


  Ungdomens Hus
Lokaltyp: Sal
Industrigatan 8
Ystads kommun, Barn & utbildning
Tel nr: 0411-57 71 40, 0411-57 73 54
Hemsida:


  Västervångskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Möllevångsg. 18
Tel nr: 0411-57 75 16
Hemsida:


  Ystad Teaters Café
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Sjömansgatan 13
Tel nr: 0411/ 577798
Fax nr: 0411/12970
e-post: teater@ystad.se
Hemsida: www.teatern.ystad.se


  Ystads teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Sjömansgatan 13
Tel nr: Kansli 0411-577798
Fax nr: 0411/12970
e-post: teater@ystad.se
Hemsida: www.teatern.ystad.se


  Ängaskolan
Lokaltyp: Övrigt
Väktaregatan
Hemsida:


  Österporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Industrigatan
Tel nr: 0411-577343
Hemsida: www.osterporthallen.se