Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Hallands län
Laholm
        Edenberga
        Hishult
        Knäred
        Laholm
        Melbystrand
        Mellbystrand
        Mästocka
        Vallberga
        Veinge
        Våxtorp

 

 
 
Hallands län/Laholm
Lokaler i Laholm

Ort Lokal

Edenberga Solbacken
Lokaltyp: Bygdegård
Ränneslövs Bygdegårdsförening
Edenberga
Hemsida:

Hishult Hishults Skola
Lokaltyp: Sal
Högfeldtsg.
Tel nr: 0430-403 66
Hemsida:


  Konsthallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Markarydsvägen 10
Tel nr: 0430-40321

Knäred Knäred skolas gymnsal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sjöaredsvägen 17
Tel nr: 0430-158 38
Fax nr: 0430-158 41
Hemsida:


  Knäreds Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Knäreds Bygdegårdsförening
Dalavägen 38
Hemsida:

Laholm
Lokaltyp: Okänd lokal
Hemsida:


  Gymnasieskolan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Hasslövs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hasslövs Bygdegårdsförening
Karupsvägen
Tel nr: 0430-26207
Hemsida:


  Lagagården
Lokaltyp: Bygdegård
Lagagården, föreningen
Lagavägen
Tel nr: 0430-71021
Hemsida:


  Lagaholmskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ringvägen 38
Tel nr: 0430-15019
Hemsida:


  Osbecksgymnasiet, Bordtennishallen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0430-150 40
Fax nr: 0430-150 46
e-post: info@osbeck.nu
Hemsida: http://www.osbeck.nu/extra/pod/


  Parkskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Engelbrektsg. 6-8
Tel nr: 0430-150 01
Hemsida:


  Skokumsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Hästtorget
Tel nr: 0430-15170 (Kultur o Fritid)


  Teatersalen på Sofiero
Lokaltyp: Sal
Repslagargatan/Servcenter
Kristianstadsvägen 41
Tel nr: 0430-10855
Hemsida:


  Ysby Bygdegård, föreningen
Lokaltyp: Bygdegård
Gosterbygget
Brödåkrav 4
Tel nr: 0430-621 05
Hemsida:


  Ålstorp Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Ålstorps Bygdegårdsförening
Ålstorp
Hemsida:

Melbystrand Melbystrandskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sjöfågelvägen
Tel nr: 0430 -155 04
e-post: mellbystrandsskolan@edu.laholm.se
Hemsida:

Mästocka Bygdegården Mästocka
Lokaltyp: Bygdegård
Mästocka nya Bygdegårdsförening
Hemsida:

Vallberga
Lokaltyp: Aula


  Vallberga skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ränneslövsv.
Tel nr: 0430-23377
Hemsida:

Veinge Veingeskolan
Lokaltyp: Sporthall
Ådalavägen 1
Tel nr: 0430-15620
Hemsida:

Våxtorp Våxtorp Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Laholms kommun
Våxtorps bygdegård rössjöh.v 2
Hemsida:


  Våxtorp-skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kyrkvägen 2
Tel nr: 0430-15070
Hemsida: