Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Hallands län
Kungsbacka
        Fjärås
        Frillesås
        Förlanda
        Gällinge
        Kullavik
        Kungsbacka
        Landa
        Onsala
        Särö
        Åsa
        Älvsåker

 

 
 
Hallands län/Kungsbacka
Lokaler i Kungsbacka

Ort Lokal

Fjärås Bräckaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rossaredsvägen
Tel nr: 0300-835340
Hemsida:


  Fjärås Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fjärås Bygdegårdsförening
Tostaredsvägen 219
Tel nr: 0300-540625


  Förlanda Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Hellevik, stift samlingslo
Hellevik
Hemsida:


  Lerbäck stifts samlingslokal
Lokaltyp: Sal


  Smedingeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Klöverv.
Tel nr: 0300-83 53 00
Hemsida:


  Tjolöholms slott
Lokaltyp: Sal
Stiftelsen Tjolöholm
Tjolöholms Slott 1220
Tel nr: 0300-544200
Fax nr: 0300-544166
e-post: info@tjoloholm.se
Hemsida: http://www.tjoloholm.se/


  Tjolöholms slott, Slottskyrkan
Lokaltyp: Kyrka

Frillesås Frillesåsskolans idrottshall
Lokaltyp: Sporthall
Skolvägen
Tel nr: 0340-65 06 66


  Landa
Lokaltyp: Kyrka
Box 104
Tel nr: 0340 64 94 65
Hemsida:


  Stuvs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Löftadalens Bygdegårdsförening
Stuv
Tel nr: 0340-654170
Hemsida:

Förlanda Hälleviks Samlingslokal
Lokaltyp: Okänd lokal
Helleviks Samlingslokal
Hälleviksvägen 8
Tel nr: 0300-542475 0300-542164
e-post: info@hellevikslokalen.se
Hemsida: www.hellevikslokalen.se

Gällinge Gällingeskolan
Lokaltyp: Sal
Farlandsv.5
Fjärås
Tel nr: 0340-652523
Fax nr: 0340-652407

Kullavik Kullaviksskolan
Lokaltyp: Sporthall
Kyviksvägen 1
Box 21
Tel nr: 0300-836001
Fax nr: 0300-836002
e-post: kullaviksskolan@kungsbacka.se

Kungsbacka Alléskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sjöallén 9
Tel nr: 0300-834788
Hemsida:


  Aranäshallen
Lokaltyp: Sporthall
Gymnasiegatan
Tel nr: 0300-834642
Hemsida:


  Aranässkolans matsal
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Elektronen
Lokaltyp: Sal
Industrigatan 2a
Tel nr: 0300-834809
e-post: ung@kungsbacka.se


  Elof Lindälvs gymnasieskola, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Jan Ström 0300-34886
Tel nr: 0300/34420


  Furulidsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Furulidsv. 23
Tel nr: 0300-278 46
Hemsida:


  Hammeröskolan (F.d. Meruskolan)
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gullregnsv.
Tel nr: 0300-83 42 67
Hemsida:


  Hanhalsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Hanhalsgården, stiftelsen
Hanhalskyrkoväg 12
Hemsida:


  Hedeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
G:a Göteborgsv. 65
Tel nr: 0300-169 18
Hemsida:


  Hålabäcksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Blomsterg. 6
Tel nr: 0300-83 45 61
Hemsida:


  Kollaskolan (Alléskolan)
Lokaltyp: Okänd lokal
Askvägen 45
Tel nr: 0300-83 44 68
Fax nr: 0300-83 49 09


  Kulturhuset Fyren, Konsthallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Borgmästaregatan 6
Tel nr: 0300 - 342 84
Hemsida: http://www.kungsbacka.se/kultur


  Kulturhuset Fyren, Snäckan
Lokaltyp: Konsertlokal
Borgmästaregatan 6
Tel nr: 0300-838098
e-post: per.hemberg@kungsbacka.se
Hemsida: http://www.kungsbacka.se/kultur


  Kulturhuset Fyren, Svarten
Lokaltyp: Sal
Borgmästaregatan 6
Tel nr: 0300 - 342 84 (Vitehall)
Fax nr: 0300 - 348 85 (Kulturkontoret)
e-post: ingrid.hoglind@kungsbacka.se
Hemsida: http://www.kungsbacka.se/kultur


  Kungsbacka Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Gymnasiegatan 42
Tel nr: 0300 83 80 98 Per Hemberg
e-post: per.hemberg@kungsbacka.se
Hemsida: www.kungsbackateater.se


  Presseskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Linnekullevägen 3
Tel nr: 0300-835550
Hemsida:


  Sommarlustskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sommarlustv. 2
Tel nr: 0300-83 45 45
Hemsida:


  Tingbergskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lundegrens gata 25
Tel nr: 0300-83 46 96


  Tjolöholms slott, Manegen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang


  Toråsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rörmöstv. 10
Tel nr: 0300-83 50 70
Hemsida:


  Tölögården
Lokaltyp: Bygdegård
Tölö Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Ungdomshuset Allé
Lokaltyp: Sal
Sjöallén 9
Tel nr: 0300-83 45 92, 83 48 07, 0703-
e-post: ungdomshuset.alle@kungsbacka.se
Hemsida:


  Vallda Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Varlakyrkan
Lokaltyp: Kyrka


  Varlaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Borgmästaregatan 12 A
Tel nr: 0300-83 44 00
Hemsida:


  Älvsåkersgården, Älvsåkers Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Hjälmared 2030
Älvsåkersgårdsv
Tel nr: 0300-21267
Hemsida:


  Älvsåkerskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
G. Älvsåkersv. 2
Tel nr: 0300-83 54 50
Hemsida:


  Älvsåkersskolans sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Gamla Älvsåkersvägen 2
Hemsida:

Landa Landa hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Föreningen Landa hembygdsgård
Borekullavägen 15
Tel nr: 0340-653810
Hemsida:

Onsala Fjordskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Slupvägen 2
Tel nr: 0300-56 95 53
Fax nr: 0300-56 98 54
Hemsida:


  Iseråsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Smedv. 20
Tel nr: 0300-628 57
Hemsida:


  Onsala kyrka
Lokaltyp: Kyrka
BOX 94
Tel nr: 0300-56 95 00
Hemsida: www.onsalakyrka.se


  Presseskolan
Lokaltyp: Sal
Linnekullev. 3
Tel nr: 0300-293 45
Hemsida:

Särö Bukärrskolan
Lokaltyp: Sporthall
Särövägen
Tel nr: 0300-836300
Hemsida:


  Särögården
Lokaltyp: Bygdegård
Släps byggnadsförening upa
Särögården
Tel nr: 031-935392
Hemsida:

Åsa Åsaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Pölagårdsv. 8
Tel nr: 0340-64 91 00
Hemsida: