Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Tjörn
        Fagerfjäll
        Höviksnäs
        Kyrkesund
        Kållekärr
        Myggenäs
        Pilan
        Rönnäng
        Sibräcka
        Skärhamn
        Skärhamn,
        Säby
        Tjörn

 

 
 
Västra Götalands län/Tjörn
Lokaler i Tjörn

Ort Lokal

Fagerfjäll Tyfta Östergård
Lokaltyp: Sal

Höviksnäs Häggvallskolan
Lokaltyp: Sporthall
Häggvall 4501
Tel nr: 0304.67 88 83
Fax nr: 0304.66 73 33
Hemsida:


  Teterresa - Backa teater
Lokaltyp: Okänd lokal
Hemsida:

Kyrkesund Långekärrs skola, klassrum
Lokaltyp: Sal
Långekärr
Långekärr 304
Tel nr: 0304-601620
Hemsida:

Kållekärr Kållekärrs Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Svenborgsvägen
Hemsida:

Myggenäs Myggenäs skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Nya Myggenäsvägen
Hemsida:


  Sjöstugan
Lokaltyp: Sal
Hjälteby samlingslokal, st
Båthamnen
Hemsida:

Pilan Pilane gravfält
Lokaltyp: Utomhus
Sälteby
Hemsida:

Rönnäng Rönnängs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Rönnängs Bygdegårdsförening
Charlie docks väg
Hemsida:


  Rönnängs skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvägen 2
Hemsida:

Sibräcka Sibräcka bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tel nr: 0304-672119


  Sibräcka medborgarhus
Lokaltyp: Bygdegård
Stiftelsen Sibräcka. Medborgarhus
Kvarnbackev. 1
Tel nr: 0304 - 67 21 19
Hemsida:

Skärhamn Art Institute
Lokaltyp: Utställningslokal
Hamngatan 40


  Delta
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 15
Hemsida: www.tjorn.se/delta


  Medborgarhuset
Lokaltyp: Bygdegård
Sibräcka medborgarhus, sti
Dyreby
Hemsida:


  NA (Ej aktuell)
Lokaltyp: Övrigt
Skärhamnen 6
Tel nr: 0304-60 00 80
Fax nr: 0304-60 00 99


  Nordiska Akvarellmuseet
Lokaltyp: Sal
Södra Hamnen 6
Tel nr: 0304-60 00 80
e-post: rec@akvarellmuseet.org
Hemsida: www.akvarellmuseet.org


  Saga bio-kulturhus
Lokaltyp: Biograf
Skärhamn
Hemsida:


  Skärhamns skola
Lokaltyp: Övrigt
Tubbeg. 46
Hemsida:


  Stenkyrka kyrka
Lokaltyp: Kyrka
L. Sibräcka
Tel nr: 0304-660055
Hemsida:


  Volund-Konsthantverkshuset
Lokaltyp: Övrigt
Gråskärsv. 9
Tel nr: 0304 - 67 17 55
Hemsida:

Säby Säbygården
Lokaltyp: Sal
c/o Eva Lindberg
Säbyvägen 66
Tel nr: 0304-333007
e-post: lennart.jansson@saby.se
Hemsida: www.saby.se

Tjörn Billströmska Skolan, Tyftsalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kållekärr
Tel nr: 0304-67 65 70
Fax nr: 0304-67 65 80
e-post: info@billstromska.fhsk.se
Hemsida: http://www.billstromska.fhsk.se/


  Bräcke hembygdsmuseum
Lokaltyp: Sal


  Sundsby säteri
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0304-60 11 77
e-post: sundsby@tjorn.se
Hemsida: http://www.tjorn.se/sundsbysateri