Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Mellerud
        Bolstad
        Järn
        Mellerud
        Upperud
        Åsensbruk
        Ör

 

 
 
Västra Götalands län/Mellerud
Lokaler i Mellerud

Ort Lokal

Bolstad Bolstad Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bolstad-Grinstad byalag o bdg
Hemsida:

Järn Järns bdg
Lokaltyp: Sal
Järns byggnadsförening
Lotsbyn
Tel nr: 070-2372734


  Källhults Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Dalskogs Bygdegårdsförening
Källhult
Tel nr: 0530-320 86
Hemsida:

Mellerud Dahlstiernska gymnasiet
Lokaltyp: Sal
Parkgatan 8
Tel nr: 0530-18286


  Erikstads Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Erikstads Bygdegårdsförening
Erikstad björnebol
Hemsida:


  Kulturbruket på Dal
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkgatan 8
Tel nr: 0530-18278
e-post: kulturbruketpadal@mellerud.se


  Rådahallen
Lokaltyp: Okänd lokal
Bergsgatan 28
Tel nr: 0530-13050
Hemsida:

Upperud Dalslands Museum & Konsthall
Lokaltyp: Utställningslokal
Tel nr: 0530-30098

Åsensbruk Föreningshuset
Lokaltyp: Teaterlokal
F H c/o Eva Allm
Storvägen 43
Tel nr: 0530-300 29

Ör Örs Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
krokfors
Tel nr: 0530-42134
Hemsida: