Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Lilla Edet
        Hjärtum
        Lilla Edet
        Lödöse
        Prässebo

 

 
 
Västra Götalands län/Lilla Edet
Lokaler i Lilla Edet

Ort Lokal

Hjärtum Hjärtumsgården
Lokaltyp: Sommarteater
Hjärtum
Tel nr: 0520-655394
Hemsida:

Lilla Edet Alegården
Lokaltyp: Bygdegård
Ale-skövdeortens Bygdegård
Hemsida:


  Folkets Hus Edet Salongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Göteborgsv. 61
Tel nr: 0704560533 // 0704560279
Fax nr: 0520-474731
e-post: kontakt@folketshus.nu
Hemsida: www.folketshus.nu


  Folkets Hus Stora Salongen
Lokaltyp: Sal
Göteborgsv. 61
Tel nr: 0520-474730
Fax nr: 0520-474731
e-post: kontakt@folketshus.nu
Hemsida: www.folketshus.nu


  Fuxernaskolans Aula
Lokaltyp: Aula


  Västerlanda Bgf
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Åsbräcka Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Åsbräcka-fuxerna Bygdegård
Åsbräcka
Tel nr: 0520-656000
Hemsida:

Lödöse Tunge Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Bygdegården Garn
Grn
Tel nr: 0520-65 33 84
Hemsida:

Prässebo Prässebo bdg. (Sommarro)
Lokaltyp: Bygdegård
Tel nr: 0520 - 667024
e-post: prassebo-hostel@telia.com
Hemsida: http://www.prassebo-hostel.com/valkommen.asp?lang=sv