Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
Filipstad
        Filipstad
        Lesjöfors
        Nordmark
        Nykroppa
        Persberg

 

 
 
Värmlands län/Filipstad
Lokaler i Filipstad

Ort Lokal

Filipstad Asphyttans bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Asphyttan 135
Tel nr: 072-2384300
Hemsida: www.slusscafe.se


  Biblioteket
Lokaltyp: Sal
St. Torget 3 D
Box 308, 68227 FILIPSTAD
Tel nr: 0590-61357
Hemsida:


  Brattfors Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bratts vägen 26
Box 302, 68227 FILIPSTAD
Tel nr: 0590-40059
Hemsida:


  Ferlinskolan, Ferlinhallen
Lokaltyp: Sporthall
Furuskogsg. 2
Tel nr: 123456
Hemsida:


  Figurteaterkompaniet
Lokaltyp: Sal
Stationsvägen 22 Långban
Tel nr: 0590 12311


  Filipstads Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Rånald Engelbrekt
Viktoriagatan 8
Tel nr: 0590-103 70
Fax nr: 0590-108 60
e-post: fhus.filipstad@telia.com


  Folkets Hus, Sessionssalen
Lokaltyp: Sal
Viktoriagatan 1
Tel nr: 0590-10370
Hemsida:


  Hotell Hertig Karl
Lokaltyp: Sal
Drottninggatan 6
Hemsida:


  Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Mineralmuseet på Hembygdsgården
Lokaltyp: Utställningslokal
Nordmark


  Munkebergsladan
Lokaltyp: Bygdegård
Munkeberg 1


  Muséet Kvarnen
Lokaltyp: Utställningslokal
Kvarntorget 2
Tel nr: 0590-15198
Hemsida:


  Parkhallen
Lokaltyp: Sal
Box 192
Tel nr: 0590-713 30
Hemsida:


  Saxå Herrgård
Lokaltyp: Sal
Saxå
Tel nr: 0590-24085
e-post: peter.eriksson@konserthuset.se
Hemsida: http://saxabruk.com/saxabruk.php


  Spångbergsgymn., Spångbergshallen
Lokaltyp: Sporthall
Fogdev. 2
Hemsida:


  Strandvägsskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkvägen 1
Hemsida:


  Strandvägsskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Parkvägen 1
Hemsida:


  Åsenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bäckv. 8
Hemsida:

Lesjöfors Bygdegården Rämmen
Lokaltyp: Bygdegård
Rämmens Bygdegårdsförening
Rämmen
Hemsida:


  Liljendals Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Liljendals Bygdegårdsfören
Liljendal
Hemsida:


  Långbans Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0590-220 56
Hemsida:


  Stålvallaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 1006
Tel nr: 0590-301 62
Hemsida:

Nordmark Nordmarks församlingshem
Lokaltyp: Övrigt
Nordmarks församlingshem

Nykroppa Nykroppa Folkets Hus
Lokaltyp: Bygdegård
Nykroppa Folkets Hus
Rånald Engelbrekt
Tel nr: 070-6990932
e-post: ronald.engelbrekt@telia.com


  Nykroppa Skola
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0590-411 71
Hemsida:

Persberg Vi i Persbergbygden Bdg.
Lokaltyp: Sal
Hemsida: