Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västmanlands län
Norberg
        Hökmora
        Karbenning
        Kärrgruvan
        Logenberg
        Norberg

 

 
 
Västmanlands län/Norberg
Lokaler i Norberg

Ort Lokal

Hökmora Hökmora bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hökmora Bygdegård
Hökmora 25
Hemsida:

Logenberg Logenberg
Lokaltyp: Bygdegård
Polhemsvägen 10
Hemsida:

Norberg Abrahamsgården
Lokaltyp: Sal
Fagerstavägen 10-12
Tel nr: 0223-20830
Hemsida:


  Centralskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 20
Box 101, 73823 NORBERG
Tel nr: 0223-29180
Hemsida:


  Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Kornettgatan 7
Tel nr: 0223/20945


  FP Kärrgruvan
Lokaltyp: Sommarteater


  Hotell Engelbrekt
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Engelbrektgatan 46
Tel nr: 0223-209 40
Hemsida:


  Idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall


  Mimerlaven, Norberg festival
Lokaltyp: Övrigt
Nytgatan/Gamla Banan
Tel nr: 0223-29000
e-post: guffelhorn@hotmail.com
Hemsida: www.norbergfestival.com


  Norbergs bibliotek, Sessionssalen
Lokaltyp: Sal
Malmgatan7
Hemsida:


  Norbergs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 39
Tel nr: 0223-29800
Fax nr: 0223-20072
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norberg


  Storgruvan
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida: