Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Rättvik
        Boda kyrkby
        Dalfors
        Furudal
        Rttvik
        Stumsns
        Vikarby
        Vikarbyn

 

 
 
Dalarnas län/Rättvik
Lokaler i Rättvik

Ort Lokal

Boda kyrkby Boda kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Bjrkalln 54
Tel nr: 0248-400 34
Fax nr: 0248-404 31
e-post: bodaprastgard@telia.com
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/rattvik

Dalfors Bygdegrden
Lokaltyp: Bygdegrd
Dalfors Bygdegrdsfrening
Knacknsvgen
Hemsida:

Furudal Samlingssalen i fd Kommunalhuset
Lokaltyp: Sal

Rttvik Bygdegrden stanvik
Lokaltyp: Bygdegrd
stanviks Bygdegrdsfrening
stanvik
Hemsida:


  Dalhalla
Lokaltyp: Utomhus
Kullsbergs kalkbruk
Box 1
Tel nr: 0248-797950
Fax nr: 0248-797960
e-post: info@dalhalla.se
Hemsida: http://www.dalhalla.se


  Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Pl 2004
Tel nr: 0248-102 51
Fax nr: 0248-126 60


  Jns Andersgrden
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida: http://www.jons-andersgarden.se


  Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Storgatan 2
Hemsida:


  Matsgrden
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Missionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Torggatan 10
Tel nr: 0248-101 35
Fax nr: 0248-101 35
Hemsida:


  Naturbruksgymnasiets aula
Lokaltyp: Sal
Masvgen 5
Tel nr: 0248-704 52
Fax nr: 0248-703 55
Hemsida:


  Rttvik Arena
Lokaltyp: Sporthall
Backavgen 39
Hemsida: www.rattvikarena.se


  Rttviks kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvgen
Rttviks pastorat, Pilgatan 17
Tel nr: 0248-736 50
Fax nr: 0248-134 61
Hemsida:


  Stiernhksgymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vasagatan 1
Tel nr: 0248-70000
Hemsida:


  Wasa Bio
Lokaltyp: Biograf
Knihsgatan 13
Tel nr: 0248-10701
Hemsida:

Stumsns Stumsns Bystuga
Lokaltyp: Sal

Vikarby Vikarbygrden
Lokaltyp: Sal
jav. 5
Tel nr: 0248-202 00
Hemsida:

Vikarbyn Karl Tfsens fbodar
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida: