Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Älvdalen
        Blyberg
        Gåsvarv
        Gördalen
        Idre
        Särna
        Väsa
        Åsen
        Älvdalen
        Älvdalens kyrka

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen
Lokaler i Älvdalen

Ort Lokal

Blyberg Blybergs bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Vivianne Andersson Blyberg 2548
Tel nr: 0251-520 00
Hemsida:

Gåsvarv Gåsvarvs bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Gåsvarv
Hemsida: http://www.destination-alvdalen.se/stugor/gasvarv-bystuga.html

Gördalen Gördalens Bystuga
Lokaltyp: Sal
c/o Gunilla Staff
Gördalen 40
Tel nr: 0253/ 15042

Idre Idre Bygdegård, föreningen
Lokaltyp: Sal
Framgårdsv. 1
Bygdegårdsvägen 6
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Idre Kulturhus
Lokaltyp: Bygdegård
Framgårdsvägen
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Framgårdsvägen 1
Tel nr: 0253-20450
Hemsida:


  Strandskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 14
Tel nr: 0253-207 35
Hemsida:

Särna Buskovius skola
Lokaltyp: Sal
Nya Skolan
Tel nr: 0253-10720
Hemsida:


  Särnahedens Bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Gammelvägen, Särnaheden
Tel nr: 0730617240
e-post: bokning.sib@gmail.com
Hemsida: https://bygdegardarna.se/sarnaheden/

Väsa Väsa Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Väsa Bygdegårdsförening
Hemsida:

Åsen Åsens Bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Åsen 4604

Älvdalen Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Permatsvägen 1
Tel nr: 0251-82270
Fax nr: 0251-12128
Hemsida: www.alvdalen.se/Biblioteket


  Brittgården, Stora salen
Lokaltyp: Sal
Dalgatan 74
Tel nr: +46(251)43140
e-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen/brittgarden


  Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Kittan och lidens bystugeförening
Liden
Hemsida:


  Drevdagens bystugeförening
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Evertsbergs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Evertsbergs Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Gröveldalens BGF
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Gördalens ideella bystugeförening
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Hotell Älvdalen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Dalg. 77
Box 489
Tel nr: 0251-105 00
Fax nr: 0251-109 70
Hemsida:


  Rots Bystuga
Lokaltyp: Sal
Rot
Tel nr: 0251-10372
Hemsida:


  Salemkapellet
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 95
Tel nr: 0251-41281
Hemsida:


  Älvdalens Biografteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Dalg. 104
Tel nr: 0251-100 60


  Älvdalens Simhall & Ishall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvägen
Tel nr: 0251-80283
Hemsida:


  Älvdalens skola Rörelserummet
Lokaltyp: Aula
Box 100
Tel nr: 0251-80114


  Älvdalens Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvägen
Box 100
Tel nr: 0251-80297
Hemsida:


  Älvdalsskolans aula
Lokaltyp: Sal
Box 100
Tel nr: 0251-801 14
Hemsida:

Älvdalens kyrka Älvdalens kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 74
Hemsida: