Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Mora
        Färnäs
        Garsås
        Mora
        Nusnäs
        Sollerön
        Vattnäs
        Venjan
        Vinäs
        Våmhus
        Öje
        Öna

 

 
 
Dalarnas län/Mora
Lokaler i Mora

Ort Lokal

Färnäs Färnäs bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Färnäs bys Bygdegårdsförening
Knåsgatan/Bygdegårdsvägen
Tel nr: 0250-363 50
Hemsida:


  Färnäs Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0250-361 94
Hemsida:

Garsås Garsås bystuga
Lokaltyp: Sal
Hemsida:

Mora Andreasgården
Lokaltyp: Sal
Dalagatan 13
Box 1
Tel nr: 0250-163 89
Hemsida:


  Bergkarlås bygdegård
Lokaltyp: Sal
Gamla Risavägen 4


  Bygdegården Siknäs
Lokaltyp: Bygdegård
Siknäs Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Folkhögskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Skeriol
Box 423
Tel nr: 0250-710 07
Hemsida:


  Folkhögskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Yvradsvägen 29
Tel nr: 0250/308 49
Hemsida: web.mora.fhsk.se/epost.asp


  Folkhögskolans Matsal
Lokaltyp: Sal
Skeriol
Box 423
Tel nr: 0250 - 713 76


  G:a kommunalhuset
Lokaltyp: Sal


  Kråkberg bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Kåkbergs bystugeförening
Skålanvägen 12
Hemsida:


  Mora Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Box 319
Tel nr: 0250-267 79
e-post: biblioteket@mora.se


  Mora Hotell
Lokaltyp: Sal
Strandgatan 12
Tel nr: 0250 - 71750
Fax nr: 0250 - 18981


  Mora Parken
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkvägen 1
Tel nr: 0250-276 00
Fax nr: 0250-276 01
e-post: info@moraparken.se
Hemsida: www.moraparken.se


  Morkarlby skola
Lokaltyp: Sal
Kvarnholsvägen 18 D
Tel nr: 0250-266 40
Hemsida:


  S:t Mikaelsskolan, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Kristinebergsgatan 8 - 10
Tel nr: 0250-260 00
e-post: stmvaktmastare@stmikael.mora.se
Hemsida: www.stmikaelsskolan.se


  S:T Mikales-skolan, Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kristinebergsg.8-10
Tel nr: 0250-267 02


  Selja-långlets bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Selja-långlets bgf upa
Selja långlet
Hemsida: http://langlet.mora.se/bygdgard.html


  Siknäs Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Strandens skola, Pojkarnas gymn.
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fredsgatan 2
Tel nr: 0250-26623
Hemsida:


  Utmelands Skola/Förskola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Yradsv.
Hemsida:


  Vika Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida:


  Våmhus kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lasarusvägen 17
Tel nr: 0250-450 14
Fax nr: 0250-456 73
Hemsida:


  Zornmuseet
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Zorns gammelgård
Lokaltyp: Sal
Zornsamlingarna
Box 32
Tel nr: 0250-59 23 10
Fax nr: 0250-184 60
e-post: info@zorn.se
Hemsida: http://www.zorn.se/main.html

Nusnäs Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Nusnäs Bygdegård upa, förening
Sionsvägen 2
Hemsida:

Sollerön Sockenhuset Sollerön
Lokaltyp: Övrigt
Budgatu 2
e-post: info@solleron.se


  Solleröparken
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:

Vattnäs Vattnäs konsertlada
Lokaltyp: Konsertlokal
Vattnäs byväg 30
Tel nr: 0767612403
e-post: goran@eliassonartists.com
Hemsida: www.konsertladan.com

Venjan Ordenshuset Venjan
Lokaltyp: Sal

Vinäs Bärsgard Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Vinäs bygdegårdsförening
Vinäs 3399
Tel nr: 0250-16344
e-post: herrdin@post.netlink.se
Hemsida:

Våmhus Våmhus Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Våmhus Bygdegårdsförening
Kanonvägen
Hemsida:

Öje Öje
Lokaltyp: Sal

Öna Öna bg
Lokaltyp: Bygdegård
Öna Bygdegårdsförening
Hemsida: