Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
Ludvika
        Brunnsvik
        Fredriksberg
        Grangärde
        Grängesberg
        Gubbo
        Hörks Hage
        Ludvika
        Nyhammar
        Säfsnäs

 

 
 
Dalarnas län/Ludvika
Lokaler i Ludvika

Ort Lokal

Brunnsvik Brunnsviks Folkhögskola
Lokaltyp: Sal
Box 840
Tel nr: 0240 - 66 73 00
Fax nr: 0240 - 66 73 73


  Brunnsviks Folkhögskola, Brunnsvikshallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 840
Tel nr: 0240-667300
Hemsida:

Fredriksberg Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Brunnsvägen
Tel nr: 0591-20390
Hemsida: https://www.folketshusochparker.se/arrangor/fredriksbergs-folkets-hus/

Grangärde Grangärde kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Gamla vägen 44
Tel nr: 0240-640008
Fax nr: 0240-640225
Hemsida: http://hem.passagen.se/grangarde.kyrkor/


  Saxenborg
Lokaltyp: Sal
Saxenborg
Tel nr: 0240/ 640011
Fax nr: 0240/640364
e-post: mats@saxenborg.se
Hemsida:

Grängesberg Bygdegården Hörken
Lokaltyp: Sal
Hörkens Bygdegårdsförening
Hörken
Hemsida:


  Cassels, Aulan
Lokaltyp: Konsertlokal
Bergsmansvägen 33
Box 19
Tel nr: 0240-200 39, 070-5819877
Fax nr: 0240-200 39
e-post: info@musikicassels.se
Hemsida: http://www.cassels.eu


  Grängesbergs Folkpark
Lokaltyp: Sommarteater

Hörks Hage Folkets Hus i Hörks Hage
Lokaltyp: Sal
Björnbergs Arbetares Byggnadsförening
Södra Hörksvägen 108
Tel nr: 070-5664037, 070-4128278
e-post: kronbergpernilla@hotmail.com
Hemsida: http://www.horkshage.se

Ludvika ABF
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Köpmansgatan 1


  Baptistkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Hemsida:


  Carlavägen 24
Lokaltyp: Övrigt
Carlavägen 24


  Folkets Hus foajé
Lokaltyp: Övrigt
Carlavägen 24
Tel nr: 0240/86000 / 86361
Hemsida:


  Folkets Hus, Avenyteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets hus
Carlavägen 24
Tel nr: 0240/86000 / 86361
e-post: folketshus@ludvika.se
Hemsida: www.ludvika.se


  Folkets Hus, Festsalen
Lokaltyp: Sal
Carlavägen 24
Tel nr: 0240/86000 / 86361


  Folkets Hus, Star
Lokaltyp: Biograf
Carlavägen 24
e-post: folketshus@ludvika.se


  Högbergskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Södra Järnvägsgatan 29
Tel nr: 0240-158 87
Hemsida:


  Högbergsskolan
Lokaltyp: Sal
Bergsg.
Tel nr: 0240-860 00
Hemsida:


  Kyrkskolan, Aula
Lokaltyp: Sal
Högbergsgatan 19
Tel nr: 0240-86192
Hemsida:


  Ludvika Gammelgård
Lokaltyp: Övrigt
Nils Nils Gata 7
Tel nr: 0240-10019
Hemsida:


  Ludvika gymnasium, scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Bergsgatan 12
Tel nr: 0240-865 10
Fax nr: 0240-866 75
Hemsida:


  Ludvika Teaterförenings Kanslilokal
Lokaltyp: Övrigt
Löpmansgatan 1


  Marnäslidens samlingssal
Lokaltyp: Sal
Biskopsvägen 10
Tel nr: 0240 - 86085


  Marnässkolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Domherrevägen 4


  Norhyttans byskola
Lokaltyp: Bygdegård
Norhyttans byalag
Norhyttan 40
Hemsida:


  Parkskolan
Lokaltyp: Sal


  Restaurang Gallerian
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 19


  Sporthallen
Lokaltyp: Övrigt
Ludvika Sporthall
Hemsida:


  Teater Köpmansgatan 4
Lokaltyp: Sal
Köpmansgatan 4


  Teaterslaget
Lokaltyp: Teaterlokal
Köpmansgatan 4
Tel nr: 073-943 56 82
e-post: slaget@teaterslaget.se
Hemsida: www.teaterslaget.se


  Ulriksbergs Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Sal
Ulriksberg
Hemsida:


  Ungdomens hus, Haffas café
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Folkets Hus
Carlavägen 24
Hemsida:


  Vasaskolan, Vasa Ro 1
Lokaltyp: Gymnastiksal
Uppfartsvägen 2
Tel nr: 0240-860 00
Hemsida:

Nyhammar Nyhammars Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Husvägen 12
Tel nr: 0240-640684
e-post: nyhammars-fh@telia.com
Hemsida: www.nyhammarsfolketshus.vpsite.se

Säfsnäs Gravendals Bgf
Lokaltyp: Bygdegård
Hemsida: