Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Gävleborgs län
Gävle
        Axmar bruk
        Axmarby
        Bergby
        Bomhus
        Forsbacka
        Gävle
        Hedesunda
        Norrsundet
        Valbo

 

 
 
Gävleborgs län/Gävle
Lokaler i Gävle

Ort Lokal

Bergby Bergby Centralskola
Lokaltyp: Övrigt
Bergbyvägen 10
Tel nr: 026-17 72 80
Hemsida:

Forsbacka Forsbacka skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Strömg. 1
Tel nr: 026-357 92
Hemsida:

Gävle Andersbergs Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Vinddraget 28
Andersbergsv. 4
Tel nr: 026-621710
Hemsida:


  Andersbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vinddraget 26
Tel nr: 026-178423
Hemsida:


  Betlehemskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Waldenströmsplan 1
Tel nr: 026-620173


  Björsjöskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Safirv. 40
Tel nr: 026-17 98 55
Hemsida:


  Bomhus/Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Box 2027
Klockar-Kalles gata 3
Tel nr: 026/191055
Fax nr: 026/191020
e-post: Bomhus.fh@telia.com


  Boulognerskogen
Lokaltyp: Utomhus
Boulognerskogen
Hemsida: http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Gora/Utflykter-och-sevardheter/Boulognerskogen


  Café Mingel och bar
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Hemsida: www.mingelobar.se


  CentralTeatern (fd. Folkets Hus)
Lokaltyp: Teaterlokal
Södra Centralgatan 10
Tel nr: 026-611064
Fax nr: 026-620076


  Clarion Hotel Winn
Lokaltyp: Sal
N. Slottsg. 9
Tel nr: 026 - 64 70 00
Hemsida: www.clarionwinngavle.se/


  Estraden/ Parken
Lokaltyp: Utomhus
Folkparksvägen
FH 12
Tel nr: 026-61 10 64
Fax nr: 026-62 00 76
Hemsida:


  Fabriken
Lokaltyp: Teaterlokal
Krickvägen 14c
Tel nr: 026-65 00 14
Fax nr: 026-65 00 14
e-post: info@johanwellton.com
Hemsida: http://www.johanwellton.com


  Folkparken
Lokaltyp: Sommarteater
Folkparksvägen 7


  Folkteatern Gävleborg
Lokaltyp: Sal
Norra Rådmansgatan 23
Tel nr: 026-129200
Hemsida:


  Folkteatern i Gävleborg
Lokaltyp: Teaterlokal
N. Rådmansgatan 23
Tel nr: 026-129200
Hemsida: www.gavlefolkteater.se


  Fridhemsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Almv. 62-66
Tel nr: 026-17 98 72
Hemsida:


  Gasklockorna
Lokaltyp: Teaterlokal
Atlasgatan 3
FH 12
Tel nr: 026 - 61 10 64
Fax nr: 026 - 62 00 76
e-post: estraden@estraden.se
Hemsida: http://www.estraden.se/indexGasklockorna.htm


  Gavlerinken
Lokaltyp: Sporthall
Idrottsvägen 7
Tel nr: 026-12 25 72
Hemsida:


  Goa Lounge
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Nygatan 8
Tel nr: 026-187708
Hemsida: www.goalounge.se


  Gävle konstcentrum
Lokaltyp: Utställningslokal
Kungsbäcksvägen 32
Tel nr: 026-17 94 24
Hemsida:


  Gävle Stadsbibliotek
Lokaltyp: Sal
Slottstorget 1
Box 801
Tel nr: 026-17 94 29
Hemsida:


  Gävle Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Teaterplan 1
Tel nr: 026/129820
e-post: info@gavleteater.se
Hemsida: http://www.gavleteater.se


  Gävle Teater, Café Amadeus
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Teaterplan 1
Tel nr: 026-129820
Hemsida: www.gavleteater.se


  Gävle Teater, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
N. Rådmansgatan 23
Tel nr: 026-129820
e-post: info@gavleteater.se
Hemsida: http://www.gavleteater.se


  Hagaströms Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Hagaströmsvägen 62
Tel nr: 026-179922
Hemsida:


  Helges fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Andersbergs Centrum
Tel nr: 026-64 22 22
Hemsida:


  Heliga Trefaldighets kyrka
Lokaltyp: Sal


  IDKA Kulturkiosken, Scenen FLYTTAT KONSTGALLE
Lokaltyp: Sal
Nygatan 41
Pa: Norra Kungsgatan 11 hö 4 tr
Tel nr: 026 - 15 59 36


  IDKA Kulturkiosken, Utställningslokalen
Lokaltyp: Utställningslokal
Nygatan 41
Pa: Norra Kungsgatan 11 hö 4 tr
Tel nr: 026 - 15 59 36


  Kafé Edbom
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Slottstorget 1
Tel nr: 026179600


  Kafé Spegeln
Lokaltyp: Sal
N. Köpmangatan 11
Tel nr: 026-120012
Hemsida:


  Konserthuset, Bo Lindesalen
Lokaltyp: Sal
Kungsbäcksvägen 22
Tel nr: 026-172900
Hemsida: http://www.gavlekonserthus.se


  Konserthuset, Gevaliasalen
Lokaltyp: Konsertlokal
Gävle Konserthus, Kultur & Fritid
Box 1283
Tel nr: 026-17 29 00
Fax nr: 026-17 29 10
Hemsida: http://www.gavlekonserthus.se


  Konserthuset, Gården
Lokaltyp: Utomhus
Gävle Konserthus, Kultur & Fritid
Box 1283
Tel nr: 026-17 29 00
Fax nr: 026-17 29 10
Hemsida: http://www.gavlekonserthus.se


  Konserthuset, Hela huset
Lokaltyp: Sal
Kungsbäcksv. 22
Tel nr: 026-172900
Hemsida:


  Konserthuset, Restaurangen
Lokaltyp: Sal
Kungsbäcksv. 22
Tel nr: 026-172940
Hemsida:


  Kulturhuset Lätting
Lokaltyp: Sal
Hamiltongatan 1
Tel nr: 026-189383
e-post: kultur@latting.se
Hemsida: http://www.latting.se/


  Källmursskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bomhusv. 100
Tel nr: 026-17 98 58
Hemsida:


  Källö, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
N. Järvstav. 40
Tel nr: 026-17 98 58
Hemsida:


  Källöskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
N. Järvstav. 40
Hemsida:


  Lilla Sätraskolan
Lokaltyp: Sal
Porfyrv. 17
Tel nr: 026-179347
Hemsida:


  Lillhagsskolan, Nya gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Depkensv. 21
Tel nr: 026-17 98 58
Hemsida:


  Länsmuseet Gävleborg, Per Eriksson-salen
Lokaltyp: Sal
Södra Strandgatan 20
Box 746
Tel nr: 026-65 56 15
e-post: bokning@xlm.se
Hemsida: www.lansmuseetgavleborg.se


  Länssjukhuset Gävle
Lokaltyp: Övrigt
Tel nr: 026-15 40 00
Hemsida:


  Maxim
Lokaltyp: Sal
Södra station
Muréngatan 1-3
Tel nr: 026 – 27 27 00
e-post: receptionen@sodra-station.se
Hemsida: www.sodra-station.se


  Milboskolan
Lokaltyp: Övrigt
Norra prästvägen 10
Tel nr: 026-167143
Hemsida:


  Musikhuset
Lokaltyp: Teaterlokal
St. Esplanadg. 1
Box 144
Tel nr: 026-143990
Hemsida:


  Musikhuset, Caféet
Lokaltyp: Sal
St. Esplanadg. 1
Box 144
Hemsida:


  Pingeltorpsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Hallonv. 16
Tel nr: 026-17 93 69
Hemsida:


  Polhemsskolan, Bygghall
Lokaltyp: Okänd lokal
Helgögatan 1
Tel nr: 026-177350, 070-4187535
Hemsida:


  Polhemsskolan, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Kaserng. 67
Tel nr: 026-179257
Hemsida:


  Regementsparken
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Silvanum, Furusalen
Lokaltyp: Utställningslokal
Hemsida:


  Skottes Musikteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Atlasgatan 3
Tel nr: 026/101135
e-post: skottes@skottesmusikteater.com
Hemsida: www.skottesmusikteater.com


  Slottstorget
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Sofiedalsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fritidsvägen 4
Tel nr: 026-17 98 65


  Spegeln
Lokaltyp: Konsertlokal
Norra Köpmangatan 11
Tel nr: 070-8869196


  Staffans Hus
Lokaltyp: Kyrka
Brynäsgatan 33
Tel nr: 026 - 12 50 44
Hemsida:


  Staffans kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Staffansplan
Tel nr: 026 - 12 50 44


  Stenebergsskolan
Lokaltyp: Sporthall
Första Tvärg. 27
Hemsida:


  Stigslunds skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vallarstigen 11


  Stora Sätraskolan/Portfyrskolan
Lokaltyp: Sporthall
Porfyrv. 11
Tel nr: 026-17 92 47
Hemsida:


  Sörbyskolan
Lokaltyp: Sal
Granitvägen 12
Tel nr: 026-17 98 15
Fax nr: 026-17 98 75
Hemsida:


  Tidigare Kulturkiosken
Lokaltyp: Övrigt
Västra Islandsgatan 8
Box 801
Tel nr: 073-0798252
Hemsida:


  Tranmurskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Pukslagarvägen 20
Hemsida:


  Träffpunkt Sätra
Lokaltyp: Teaterlokal
Porfyrvägen 13
Tel nr: 070-414 11 36, Anders Markströ
Hemsida:


  Tullbomsgården
Lokaltyp: Sal
Södra Kopparslagargat. 7
Tel nr: 026-687633


  Ulvsätersskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ulvsätersv. 27
Hemsida:


  Valbo Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Fritidsvägen 6
Tel nr: 026-131166


  Vasaskolan
Lokaltyp: Sal
N. Kungsg. 15
Tel nr: 026-179373


  Å-Draget
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Östers förskola
Lokaltyp: Sal
Näringsgatan 3
Tel nr: 026-17 22 21
Fax nr: 026-12 09 69
Hemsida:

Hedesunda Hedesunda Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv. 5
Tel nr: 0291-47 10 80
Hemsida:

Norrsundet Norrsundets Skola
Lokaltyp: Sporthall
Skolg. 19
Tel nr: 0297-103 97
Hemsida:

Valbo Gamla Kommunalhuset
Lokaltyp: Sal
Valbovägen 236
Hemsida:


  Ludvigsbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vretasv. 18
Tel nr: 026-17 98 62
Hemsida:


  Valbo Missionskyrka
Lokaltyp: Kyrka
Ludvigsbergsvägen 39
Tel nr: 026-130049