Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
Sollefteå
        Edsele
        Forsnäs
        Graninge
        Helgum
        Junsele
        Långsele
        Näsåker
        Ramsele
        Resele
        Sollefteå
        Sunnersta
        Undrom
        Ådals-Liden

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå
Lokaler i Sollefteå

Ort Lokal

Edsele Edsele Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Edsele Bygdegårdsförening
Ödsgård
Hemsida:


  Edsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Ödsgård
Tel nr: 0623-200 26
Hemsida:

Forsnäs Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Forsnäs
Hemsida:

Graninge Graninge kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0620-200 16


  Graningebyn
Lokaltyp: Sal
Viksmon
Tel nr: 0620-60380
Hemsida:

Helgum Café Bokmalen
Lokaltyp: Sal
BOX 1238
Hemsida:


  Helgums kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Hamrevägen 5
Tel nr: 0620-410 49
Hemsida:


  Hembygdsgården Helgum
Lokaltyp: Bygdegård
Östergransjö
Tel nr: 0620-40123
Hemsida:

Junsele Corner House
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Köpmangatan
Tel nr: 0621-10430


  Djurparken, Lilla scenen
Lokaltyp: Utomhus


  Forum
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Tel nr: 0621/10089


  Gulsele Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Gulsele byalag
Gultjäl 3130
Tel nr: 0621-30044
Hemsida:


  Hembygdsgården
Lokaltyp: Sal
Pl. 944
Hemsida:


  IOGT-lokalen, Nipan
Lokaltyp: Sommarteater
Söderdalsvägen 21
Tel nr: 0621-104 45
Hemsida:


  IOGT-Lokalen, Traktören
Lokaltyp: Sal
Söderdalsvägen 21
Tel nr: 0621-104 45
Hemsida:


  Junsele bibliotek
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0621-104 27


  Junsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0621-100 15


  Komministergården
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Konserthuset
Lokaltyp: Sal


  Konstutställning i skogen
Lokaltyp: Utomhus
Gultjäl 3127
Tel nr: 0621-300 44
Hemsida:


  Sporthallen Junsele
Lokaltyp: Sporthall
Krokvägen


  Toppenstugan
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Traktören
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
IOGT-NTO
Per Ehrsv. 12
Hemsida:


  Öfra Kapell
Lokaltyp: Kyrka
På vägen mot Dorotea
Hemsida:

Långsele Golfklubben
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Golfbanan
Tel nr: 0620-214 77
Hemsida:


  Långsele Bio
Lokaltyp: Sal
Berggatan 4
Tel nr: 0620-206 77
Hemsida:


  Långsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 5
Tel nr: 0620-200 16


  Långsele sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Skolgatan

Näsåker Brandmuseet
Lokaltyp: Sal
Näsåkers camping
Tel nr: 0622-101 76
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
MYRE 3584
Tel nr: 0620-500 27
Fax nr: 0620-503 56
Hemsida:


  Hotell Nämforsen
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 26
Tel nr: 0622-10038


  Kägelvallen Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Åsmons samhällsförening
Åsmon 1243
Tel nr: 0622-301 69
Hemsida:


  Markusgården
Lokaltyp: Teaterlokal
Lärkvägen 2 A
Tel nr: 0622/10113
Fax nr: 0622/10113


  Markusgården, Samlingssalen
Lokaltyp: Sal
Lärkvägen 2 A
Tel nr: 0622-101 13


  Näsåkers bibliotek
Lokaltyp: Sal
Nipvägen 7
Tel nr: 0622-68 30 00
Fax nr: 0622-106 00
Hemsida:


  Näsåkers gamla festplats
Lokaltyp: Utomhus
Pelle Molins väg 19


  Näsåkerskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Näsåkerskolan
Storgatan
Tel nr: 0622 - 101 96
Hemsida:


  Prästnipans festplats
Lokaltyp: Utomhus
Prästnipan
Tel nr: 0622-107 89
e-post: kontoret@urkult.se
Hemsida: http://www.urkult.se


  Resele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Prästbordet, Resele
Tel nr: 0620-500 27


  Ådals-Lidens kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Pelle Molins väg 6
Box 24, 88030 NÄSÅKER
Tel nr: 0622-100 21
Hemsida:

Ramsele Faxen
Lokaltyp: Teaterlokal
Nipvägen 2
förest. Tommy Lundin
Tel nr: 0623/10446


  Faxen, Danssalongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Nipvägen 2
Tel nr: 0623-104 46
Fax nr: 0623-104 45
Hemsida:


  Församlingshemmet Ramsele
Lokaltyp: Sal
Skolvägen 4
Tel nr: 0623-100 09
Fax nr: 0623-710 21
Hemsida:


  Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Strömnäs 214
Tel nr: 062332034


  Ramsele bibliotek
Lokaltyp: Sal
Box 7
Tel nr: 0623-104 70
Hemsida:


  Ramsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Storgatan 34
Tel nr: 0623-100 09
Fax nr: 0623-710 21
Hemsida:


  SVAR-huset
Lokaltyp: Sal
Kyrkvägen 14
Box 160
Tel nr: 0623-725 00
Hemsida:

Resele Resele Församlingshem
Lokaltyp: Sal
Prästbordet, Resele
Hemsida:

Sollefteå Bygdegården Björkåbruk
Lokaltyp: Bygdegård
Björkåbruks Bygdegårdsförening
Hälgbränna
Hemsida:


  CABowalen (f.d. Econova Planetarium)
Lokaltyp: Teaterlokal
Risövägen 4
Tel nr: 0620-10010
Fax nr: 0620-10011
e-post: info@cabowalen.se
Hemsida:


  Djurparken; Stora scenen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0621-71080


  Eds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
MYRE 3584
Tel nr: 0620-500 27
Fax nr: 0620-503 56
Hemsida:


  Församlinghemmet Ed
Lokaltyp: Sal
Ed församling
Prästbordet 3584
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Kyrkvägen 16
Tel nr: 0620-835 00
Hemsida:


  Gårdnäs Skola
Lokaltyp: Sal
Gårdnäs


  Hotell Appelberg
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 51
Tel nr: 0620-121 30


  Hullsta Gård, Danssalongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 69-75
Box 241
Tel nr: 0620-10094
Hemsida: www.hullsta.com


  Hullsta Gård, Galaxen
Lokaltyp: Sal
Storg 69-75


  Hullsta Gård, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 69-75
Box 241
Tel nr: 0620/10094
e-post: sandra@hullsta.com
Hemsida: www.hullsta.com


  Klockmuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Skadom 7640
Tel nr: 0612-602 45
Hemsida:


  Lökoms Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lökoms bgnf upa
Hemsida:


  Majoren
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 18
Tel nr: 0620-159 00
Hemsida:


  Multrå Församlingshem
Lokaltyp: Sal
Multrå


  Multrå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0620-240 46


  Musikgården
Lokaltyp: Sal
Storgatan 136
Tel nr: 0620-196 86
Fax nr: 0620-10479
e-post: lena.kranglin@lvn.se
Hemsida: www.musikivasternorrland.nu


  Orrtorget
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 66
Tel nr: 0620-159 20
Fax nr: 0620-159 31
Hemsida:


  Restaurang Nipan
Lokaltyp: Sal
Nipan
Tel nr: 0620-68 27 08


  Sollefteå Amatörteater
Lokaltyp: Sal
Storgatan 129
Tel nr: 0620-154 88
e-post: mikael.bjorklund@msn.com


  Sollefteå Bibliotek
Lokaltyp: Utställningslokal
Storgatan 59
Tel nr: 0620-68 25 00
Fax nr: 0620-176 15
Hemsida: http://www.solleftea.se/kulturfritid/bibliotek.4.12e0e2f106fe157ab480001066.html


  Sollefteå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvägen 16
Tel nr: 0620-835 00


  Stadsparken
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Textilarkivet
Lokaltyp: Utställningslokal
Överste Hallströms väg
Tel nr: 0620-177 08
Hemsida:


  Torget
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 49
Tel nr: 0620-68 29 00
Fax nr: 0620-139 30
Hemsida:


  Tornrummet
Lokaltyp: Okänd lokal
Storgatan 59


  Vallencia
Lokaltyp: Bygdegård
Vallens byalag Bygdegårdsförening
Vallen 8590
Hemsida:


  Öhns Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0620-222 20
Hemsida:


  Österåsens hälsohem
Lokaltyp: Sal
Österås 306
Tel nr: 0620-573 00
Fax nr: 0620-573 01
e-post: osterasen.halsohem@lvn.se
Hemsida: www.osterasen.com

Sunnersta Sunnersta Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Sunnersta
Tel nr: 0612-60436
Hemsida:

Undrom Bota ton kulturförening
Lokaltyp: Sal
Pl 940
Tel nr: 0612 603 02


  Boteå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10
Hemsida:


  Gålsjö Bruk
Lokaltyp: Kyrka
Box 163, 88124 SOLLEFTEÅ
Tel nr: 0612-71 75 00
Fax nr: 0612-630 43
Hemsida:


  Sånga kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10
Hemsida:


  Överlännäs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10
Hemsida:

Ådals-Liden Kyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Lärkvägen 18
Tel nr: 070-290 09 93
Hemsida: