Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Bräcke
        Brcke
        Fanbyn
        Gll
        Hunge
        Hllesj
        Klarne
        Pilgrimstad
        Rissna
        Srbygden

 

 
 
Jämtlands län/Bräcke
Lokaler i Bräcke

Ort Lokal

Brcke Bibliotek
Lokaltyp: vrigt
sdervgen 4


  Brcke Folkets Hus, Teaterlokalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Hantverksgatan 27
Tel nr: 0693-353433
e-post: folketshus@fhbracke.se
Hemsida: www.fhbracke.se


  Brcke Gymnasieskola/Kom-Vux
Lokaltyp: Gymnastiksal
V. Kungsv. 38
Box 12
Tel nr: 0693-161 61
Hemsida:


  Brcke skola
Lokaltyp: Sporthall
Box 44
Tel nr: 0693 - 162 59 (Erling Bergman)


  Dviksgrden Bdg
Lokaltyp: Sal
Dviksgrden Bgf
Hemsida:


  Hotell stjemten
Lokaltyp: Sal
Stationsvgen 6
Tel nr: 0696-40500
e-post: info@ostjemten.se
Hemsida: http://www.ostjemten.se/index.html


  Sundsj Bdg.
Lokaltyp: Bygdegrd
Sundsj vstra Bygdegrdsfrening
Hemsida:


  Vngvan Freningshus
Lokaltyp: Sal
Nyhem 1214
Tel nr: 0693-12020


  Zenit
Lokaltyp: Bygdegrd
Rissna-ortens hbf
Rissna
Hemsida:


  trasalen
Lokaltyp: Bygdegrd
Ljung bygdegrdsfrening
Ljung 115
Tel nr: 0696-71017
Hemsida:

Fanbyn Fanbyn Bdg.
Lokaltyp: Bygdegrd
Fanbyn Bgf
Tel nr: 0693-30041
Hemsida:

Gll Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Revsundsvgen 47
Tel nr: 0693/20149


  Gll Skola, Aulan
Lokaltyp: Sal
Gll Skolvgen 6A
Tel nr: 0693-164 30


  Revsundslogen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang

Hunge Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Hunge Folkets Husfr. upa
Tel nr: 0693-51055
Hemsida:

Hllesj Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Hllesj
Tel nr: 0696-42035
Hemsida:


  Hllesj hembygdsgrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Hllesj hembygdsgrd

Klarne Ansj Bygdegrd
Lokaltyp: Sal
Asj Bygdegrdsfrening,
Pl 4010 ansj
Hemsida:


  Biblioteket Klarne
Lokaltyp: vrigt
Sdervgen 4


  Bygdegrden vsj
Lokaltyp: Bygdegrd
vsj Bygdegrdsfrening
Vstervsj
Tel nr: 0696-43122
Hemsida:


  Gastsjn Bdg.
Lokaltyp: Bygdegrd
Gastsjn Bgf
Hemsida:


  Hotell stjemten
Lokaltyp: Sal
Stationsvgen 6
Tel nr: 0696-40500
Hemsida: www.ostjemten.se/


  Klarne skola
Lokaltyp: Sal
Sdervgen 4


  Norden Bio, Biosalongen
Lokaltyp: Biograf
Klarne IK
Svedje 180
Tel nr: 069640357
e-post: kik@kalarneik.com
Hemsida: http://www1.idrottonline.se/KalarneIK/NordenBio/

Pilgrimstad Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Hansvgen 25
Tel nr: 0693-31084
Hemsida:


  Pilgrden
Lokaltyp: Teaterlokal
BERGSVGEN 2
Tel nr: 0693-31091
Hemsida:

Rissna Zenit
Lokaltyp: Sal
Rissna 158
Tel nr: 0693 600 89

Srbygden Tossengrden
Lokaltyp: Sal
Srbygden Bygdegrdsfrening
Srbygden
Hemsida: