Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Strömsund
        Backe
        Fyrås
        Gåxsjö
        Gåxsjö, Bygdegården
        Gäddede
        Hammerdal
        Hoting
        Kärrnäset
        Lidsjöberg
        Rossön
        Stora Blåsjön
        Strömsund
        Ulriksfors

 

 
 
Jämtlands län/Strömsund
Lokaler i Strömsund

Ort Lokal

Backe Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Fjällsjöskolan
Läkarv.22
Tel nr: 0624-10122
Fax nr: 0624-10790
e-post: 2313101


  Centralskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lasarettsv. 9


  Silsjönäs Bdg.
Lokaltyp: Sal
Silsjönäs Bgf
Hemsida:

Fyrås Fyrås förening
Lokaltyp: Bygdegård
Fyrås ungdoms- och fritids förening
Hemsida:

Gåxsjö Gåxsjö Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Gåxsjö
Tel nr: 0644-40131
Hemsida:

Gäddede Saga-bio
Lokaltyp: Teaterlokal
Sagav. 5
Tel nr: 0672-10060

Hammerdal Grenås Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Grenås 3580
Hemsida:


  Grevåkerskolan, Utrikeshallen
Lokaltyp: Sporthall
Häradsvägen 33
Tel nr: 0644-64 20 25
Fax nr: 0644-711 72
Hemsida:


  Medborgarhuset
Lokaltyp: Sal
Edevägen 6
Tel nr: 0644-10930

Hoting Centralskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Storg. 37
Hemsida:


  Centralskolan, Gymnastikhallen
Lokaltyp: Sporthall
Storg. 37
Tel nr: 0671-71 66 25
Hemsida:


  Hotings föreningshus
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkg. 8
Tel nr: 0671-10230

Kärrnäset Skalbäckstugan
Lokaltyp: Bygdegård
Heimlöuta hembygdsförening
Kärrnäset 8119
Hemsida:

Lidsjöberg Lidsjöbergs Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Lidsjöbergs Bgf
Hemsida:

Rossön Rossöns Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bodums Bygdegårdsförening
Öhnvägen
Hemsida:

Stora Blåsjön Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
c/o Inger Långström
PL 600
Tel nr: 0672-210 01
Hemsida:

Strömsund Beppe Museumet
Lokaltyp: Utställningslokal


  Bredgårds skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Västra Bredgård
Ö Egnahemsgatan 30
Hemsida:


  Bygdegården Äspnäs
Lokaltyp: Sal
Äspnäs Bygdegårdsförening
Äspnäs
Hemsida:


  Folket Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Ramselevägen 6
Tel nr: 0670/16400
Fax nr: 0670/13359
e-post: folketshus.stromsund@gmail.com


  Församlingshemmet Strömsund
Lokaltyp: Sal
Prästgatan 2
Tel nr: 0670-101 18


  Hallvikens Skola
Lokaltyp: Sal
Hallviken 505


  Hembygdsgården i Strömsund
Lokaltyp: Utomhus


  Hjalmar Strömerskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Myrg. 4
Tel nr: 0670-161 54
Hemsida:


  Hjalmar Strömerskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Myrg. 4
Tel nr: 0670-161 54
Hemsida:


  Högbynäs bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Övre flåsjöbygdens Bygdegårdsförening
Gubbhögen
Hemsida:


  Lövberga Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lövberga Bygdegårdsförening
Lvberga
Hemsida:


  Strömsunds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Prästg. 2
Box 74
Tel nr: 0670 - 101 18
Hemsida:


  Vattudalsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Parkgatan 9
Tel nr: 0670-162 32
Hemsida: