Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Åre
        Duved
        Hallen
        Handöl
        Hålland
        Järpen
        Kall
        Mattmar
        Månsåsen
        Mörsil
        Ocke
        Ottsjön
        Storlien
        Undersåker
        Vassnäs
        Vålådalen
        Åre

 

 
 
Jämtlands län/Åre
Lokaler i Åre

Ort Lokal

Duved
Lokaltyp: Okänd lokal
Hemsida:


  Duveds Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 63
Hemsida:


  Duvedshallen
Lokaltyp: Sal
Box 70
Tel nr: 0647-262 02
Hemsida:


  Föreningshuset Duved
Lokaltyp: Bygdegård
Hamrevägen Duveds centrum


  Ånns Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ånn 2500
Tel nr: 0647-710 72
Hemsida:

Hallen Hallgården
Lokaltyp: Teaterlokal
Hallens Kyrkskola
Fack 66
Hemsida:


  Ågården
Lokaltyp: Bygdegård
Ågården
Hallen
Tel nr: 0643-31039

Handöl Täljgården
Lokaltyp: Bygdegård
Handöl
Tel nr: 0647/72015
Hemsida:

Järpen Församlingsgården
Lokaltyp: Sal
Församlingsgården
Kyrkvägen 2
Hemsida:


  Järpen kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Notvallsv. 2
Hemsida:


  Järpenbion
Lokaltyp: Biograf
Bion Järpen
Strandvägen 22
e-post: jarpenbio@gmail.com
Hemsida: www.facebook.com/jarpenbion/


  Järpens Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Norra vägen 14
Tel nr: 0647 16960
e-post: arebiblioteken@are.se


  Ordenshuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Lokalföreningen Hjärpe Skans
Box 50


  Racklöfska skolan
Lokaltyp: Sal
Box 203
Tel nr: 0647-162 20
Hemsida:


  Undersåkers Kyrka
Lokaltyp: Sal
Slagsån
Tel nr: 0647-31181
e-post: undersaker.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:


  Åre Gymnasieskola
Lokaltyp: Sal
Järpen

Kall Hembygdsgården Kall
Lokaltyp: Bygdegård
Hembygdsgården
Kall
Tel nr: 0647-46038


  Idrottsgården
Lokaltyp: Sal
Kalls idrottsförening
Kall
Tel nr: 0647-411 88
Hemsida:


  Kyrkslättens Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kall
Tel nr: 0647-410 49
Hemsida:

Mattmar Mattmargården
Lokaltyp: Sal
Hemsida:


  Mattmars Skola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0640 - 410 25
Hemsida:


  Stenhammaren
Lokaltyp: Bygdegård
Mattmar bgf stenhammaren
Nygård 2025
Hemsida:

Månsåsen Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Månsåsen
Tel nr: 0643-211 29
Hemsida:

Mörsil Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Biogränd 7
Tel nr: 0647-660055
Hemsida:


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Byevägen 7


  Mörsils Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Mörsils I F
Biogränd 7
Tel nr: 0647-660725
Fax nr: 0647-660329
Hemsida:

Ocke Bygdegården
Lokaltyp: Bygdegård
Ocke Bygdegårdsförening
Hemsida:

Ottsjön Ottsjö byalag
Lokaltyp: Bygdegård
Ottsjö
Tel nr: 0647-341 20
Hemsida:

Storlien Storliengården
Lokaltyp: Sal
Storliengården, Bygdegårdsförening
Box 87
Hemsida:

Undersåker Bygården
Lokaltyp: Bygdegård
Undersåkers Bygdegårdsförening
Byvägen 1
Hemsida:

Vassnäs Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Vassnäs Bygdegård ideell förening
Hemsida:

Vålådalen Naturum Vålådalen
Lokaltyp: Övrigt
Vålådalen
PL 26
Tel nr: 0647/35232
e-post: naturum.valadalen@z.lst.se
Hemsida: www.naturum.valadalen

Åre Biblioteket Station Åre
Lokaltyp: Övrigt
Biblioteket
Station Åre


  Bygget
Lokaltyp: Konsertlokal
Bygget, Åre Fjällby
Tel nr: 0647-123 45
Fax nr: 0647-132 30
e-post: info@bygget.se
Hemsida: http://www.bygget.se


  Glommen
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida:


  Hallens Kyrkskola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 66


  Kvitsle Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Kvitsle Bgf
Hemsida:


  Mix Megapol Arena, Multihallen
Lokaltyp: Sporthall
Holiday Club Sweden AB
Box 68
Tel nr: 020-551155
e-post: info@holidayclub.se
Hemsida: http://www.holidayclub.se/konferens/mma/index.html


  Mörsils Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv. 9
Tel nr: 0647-66 03 19
Hemsida:


  Norra hallen
Lokaltyp: Bygdegård
Arvesunds Bygdegårdsförening
Hemsida:


  St.Olofsgården
Lokaltyp: Övrigt
Årevägen
Hemsida:


  Såå bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Såå byförening
Såå 1263
Hemsida:


  Tossögården
Lokaltyp: Sal
Norra vägen 20A
Tel nr: 0705605496
e-post: tossogarden@elia.com


  Utkälens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård


  Åhn-Böle Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Åhn-Böle byalag
Hemsida:


  Åre Gamla kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Stationsvägen 8


  Åre Skola, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolvägen
Tel nr: 0647-16811 (Rektor)
Hemsida:


  Åre Skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 13
Tel nr: 0647-168 40
Hemsida: