Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
Berg
        Berg
        Brånan
        Hackås
        Hoverberg
        Klövsjö
        Kövra
        Ljungdalen
        Oviken
        Rätan
        Rätansbyn
        Svenstavik
        Vigge
        Åsarna
        Åsarne

 

 
 
Jämtlands län/Berg
Lokaler i Berg

Ort Lokal

Berg Klövsjö Skola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 128
Tel nr: 0682-212 22
Hemsida:


  Myssjönäset Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Myssjönäset Bgf
Hemsida:


  Storhallens Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Storhallens Bygdegårdsförening
Storhallen
Hemsida:

Hackås Föreningshuset
Lokaltyp: Sal
Hara
Tel nr: 063-41149
Hemsida:


  Hackås Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 100
Hemsida:

Hoverberg Hoverberg
Lokaltyp: Bygdegård
Hoverbergs Bygdegårdsförening
Hemsida:

Klövsjö Klövsjö Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Klövsjö nya Bygdegårdsförening, Landsväg till
Box 75
Tel nr: 0682-210 88
Hemsida:

Kövra Godtemplarsgården
Lokaltyp: Sal

Ljungdalen Ljungdalens Skola
Lokaltyp: Okänd lokal
Box 17
Tel nr: 0687-200 85
Hemsida:

Oviken Fröjdholmen Oviken
Lokaltyp: Utomhus
Fröjdholmsvägen
Myre 110
Tel nr: 0643-101 33
e-post: myssjoovikenif@hotmail.com
Hemsida: www.frojdholmen.se


  Myrvikens Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 23
Tel nr: 0643-44 55 66
Hemsida:


  Orrgården
Lokaltyp: Bygdegård
Oviksbygdens Bygdegårdsförening
Hemsida:


  Ovikens Skola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Prästbordet 2154
Hemsida:

Rätan Rätans Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolv. 2
Tel nr: 0682-101 20
Hemsida:

Rätansbyn IOGT
Lokaltyp: Teaterlokal
Hemsida:

Svenstavik Gillhovs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Anja Vorne
Gillhov 138
Hemsida:


  Radio Berg / Mediacenter
Lokaltyp: Övrigt
Industriv. 27
Box 73
Tel nr: 0687-16189
Fax nr: 0687-16188
e-post: radio.berg@berg.se
Hemsida: http://www.radioberg.se


  Rörögården
Lokaltyp: Teaterlokal
Rörögården, Bygdegårdsförening
Rörön
Hemsida:


  Skucku Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Skucku Bgf
Hemsida:


  Svenstaviks Skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvägen 6
Tel nr: 0687-162 60

Vigge Vigge Bygdegård
Lokaltyp: Teaterlokal
Vigge Bygdegårdsförening
Vigge

Åsarna Bygdegården
Lokaltyp: Teaterlokal
Åsarna Bygdegård, förening
Tel nr: 0687-301 90