Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västerbottenslän
Sorsele
        Ammarnäs
        Blattnicksele
        Bockträsk
        Forsnäs
        Gargnäs
        Sandsele
        Saxnäs by
        Sorsele
        Tväråträsk

 

 
 
Västerbottenslän/Sorsele
Lokaler i Sorsele

Ort Lokal

Ammarnäs Ammarnäsgården
Lokaltyp: Övrigt
Ammarnäsgården
Tel nr: 0952-60003
Hemsida:

Blattnicksele Skolan
Lokaltyp: Sal
Strandvägen 21
Tel nr: 0952-200 54
e-post: blattnicksele.skola@sorsele.se
Hemsida:

Bockträsk Gläntan
Lokaltyp: Bygdegård
Gläntan
Bockträsk
Tel nr: 0952-43030, 43041
Hemsida: www.sorsele.se/byar

Forsnäs Skolan
Lokaltyp: Övrigt
Forsnäs skola
Hemsida:

Gargnäs Hemsjöskolan, Samlingssalen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0952-211 04
Hemsida:


  Trollforsens Gästgiveri
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Box 49
Byvägen 47
Tel nr: 0952 - 210 20
Hemsida:

Sandsele Sandsele Bgd
Lokaltyp: Bygdegård
Sandsele BGF
Hemsida:

Saxnäs by Samlingslokalen
Lokaltyp: Övrigt
Saxnäs by
Hemsida:

Sorsele Biblioteket Sorsele
Lokaltyp: Sal
Storgatan 11
Tel nr: 0952-14230
Hemsida:


  Folkets Hus, B-salen
Lokaltyp: Sal
Folkets Hus
Stationsgatan
Hemsida:


  Folkets Hus, Biografen (A-salen)
Lokaltyp: Teaterlokal
Stationsgatan 16
Tel nr: 0952-10167


  Hotell Gästis
Lokaltyp: Övrigt
Hotellgatan 1
Hemsida:


  Paviljongen Sorsele
Lokaltyp: Övrigt
Torggatan
Hemsida:


  Sorsele Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Strandvägen

Tväråträsk Hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Tväråträsk
Hemsida: