Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Norrbottenslän
Överkalix
        Alsån
        Gyljen
        Kypasjärv
        Lansjärv
        Lansån
        Nybyn
        Rödupp
        Svartbyn
        Vännäsberget
        Överkalix

 

 
 
Norrbottenslän/Överkalix
Lokaler i Överkalix

Ort Lokal

Gyljen Bruksgården
Lokaltyp: Bygdegård
Gyljen
Tel nr: 092624006
Hemsida: www.gyljen.se

Kypasjärv Kypasjärv Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Kypasjärv

Lansjärv Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Storvägen 77
Tel nr: 0926-30102
e-post: folkan@lansjarv.com
Hemsida: folkan.lansjarv.com

Lansån Byastugan
Lokaltyp: Sal
Lansås Bya o Intresseförening
Lansån
Hemsida:

Nybyn Byastugan
Lokaltyp: Bygdegård
Byastugan
Nybyn
Hemsida:

Rödupp Röduppsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Rödupp

Svartbyn Byastugan
Lokaltyp: Sal
Svartbyns intresseförening
Svartbyn
Tel nr: 0926-40035
Hemsida:

Vännäsberget Vännäsgården
Lokaltyp: Sal
Vännäsgården
Vännäsberget
Hemsida:

Överkalix Badhusets gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Brogatan 4
Tel nr: 0926-74051


  Blåskoleparken
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 1


  Busstationen
Lokaltyp: Övrigt
Norra Kyrkogatan 7
Hemsida:


  Byastuga, Nybyn
Lokaltyp: Sal
Nybyns intresseförening
Pl 327 Nybyn
Tel nr: 0926-551 05
Hemsida:


  Byastugan, Alsån
Lokaltyp: Sal
Alsåns byaförening
Alsån 129
Hemsida:


  Bygdegården Landsån
Lokaltyp: Sal
Landsåns intresseförening
Hemsida:


  Folkets Hus, Danslokalen
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 2
Box 18, 95621 Överkalix
Tel nr: 0926-10213
Hemsida:


  Folkets Hus, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolgatan 2
Tel nr: 0926/10213


  Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Södra Kyrkogatan 9
e-post: http://www.overkalixforsamling.se/


  Röduppsgården
Lokaltyp: Sal
Röduppsbygdens intresseförening
Hemsida:


  Överkalix Badhus
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 8
Hemsida:


  Överkalix Kyrka
Lokaltyp: Sal
Södra Kyrkogatan 9
Tel nr: 0926 79660
Fax nr: 0926 79669
e-post: overkalix.forsamling@svenskakyrkan.se


  Överkalix Sporthall
Lokaltyp: Sal
Skolgatan 4
Tel nr: 0926-74000