Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
Bollebygd
        Bollebygd
        Olsfors

 

 
 
Västra Götalands län/Bollebygd
Lokaler i Bollebygd

Ort Lokal

Bollebygd Bollebygdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Brckevgen
Tel nr: 033-23 13 50
Hemsida:


  Bollebygdsskolans Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Brckevgen
Tel nr: 033-23 13 50


  Ordenshuset i Tllsj
Lokaltyp: Bygdegrd
Horsaredsvgen 15
Hemsida:


  Stationen
Lokaltyp: Sal
Hultafors Bygdegrdsfrening & Byalag
Hultaforsvgen 11
Tel nr: 033-295415
e-post: kontakt@hultafors.info
Hemsida: www.hultafors.info


  Tllsjskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Horssaredsvgen
Tel nr: 033-23 14 58
Hemsida:


  relundsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvgen
Tel nr: 033-23 14 98
Hemsida:

Olsfors Gesebols Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Gesebol
Tel nr: 033-296137
e-post: hallagarde@telia.com
Hemsida: www.bygdegardarna.se