Kulturen, utomhusscenen∋va=lokal

Lund
Tel nr: 046-350401
Lokaltyp: Utomhus
Antal platser 150
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se