Östervångsskolan, Salen∋va=lokal
Östervångsvägen 14
22460
Lund
Tel nr: 046-19 62 00
Fax nr: 046-19 62 90
E-post: ostervangsskolan@osk.spm.se

Hemsida:
www.spm.se
Lokaltyp: Sal
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se