Palaestra et Odeum, Kapellsalen∋va=lokal
Paradisgatan 2

Lund
Tel nr: 046-222 72 29

Hemsida:
www.akadkap.lu.se
Lokaltyp: Konsertlokal
Antal platser 100
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se