Kronobergs län/Växjö/Växjö/Futurum Restaurang & Konferens
 
Futurum Restaurang & Konferens
Ljungadalsgatan 2d

Tel nr: 0470-425 72
E-post: futurum@eurest.se

Hemsida:
www.cgnordic.com/sv/Eurest-Sverige/Konferens/
Lokaltyp: Sal
Antal platser 156
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

10-156 personer

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se