Kronobergs län/Växjö/Växjö/Företagarna
 
Företagarna
Linnég. 15, Åke Hedin


Hemsida:
www.foretagarna.se/Regioner/Kronoberg/Foreningar/Vaxjo/Hyr-var-lokal/
Lokaltyp: Sal
Antal platser 100
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

Sal för företag och föreningar. 60-100 platser

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se