Övriga världen/Lund/Lund/Lerbäckskolans gymnastiksal
 
Lerbäckskolans gymnastiksal
Öresundsvägen 2
22764
Lund
Tel nr: 046-3597230

Hemsida:
https://www.lund.se/utbildning--forskola/grundskola/grundskolornas-sidor/lerback
Lokaltyp: Gymnastiksal
Scen eller rummets bredd 0 m
Scen eller rummets djup: 0 m
Normal scenöppning: 0 m
Normalt speldjup: 0 m
Normal höjd: 0 m
Riksteaterns färgklassning: *okänd*

 

För ändring eller komplettering av uppgifter i registret meddela här:

Lämna information

Scenrum tar gärna emot filer kopplade till lokalen. Ladda upp här:

Ladda upp filer

Det går även att kontakta Scenrum.nu med e-mail på adress:

scenrum@riksteatern.se