Skåne län/Svalöv/Teckomatorp/Folkets Hus Teckomatorp/Teknisk Data

Tekniska uppgifter