Skåne län/Hässleholm/Hässleholm/Stoby/Teknisk Data

Tekniska uppgifter

vriga uppgifter
Detaljritning nr5011536D
DetaljritningSkiss frn mtt