J��mtlands l��n/Bräcke/Pilgrimstad/Folkets Hus
 
Tillgnglighet fr Folkets Hus

Rullstolsplatser i salong finns:
Placering av rullstolsplatser:
RWC fr publik: ja
Handikapparkering: ja
Entr och foaj tillgnglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga senast kontrollerad: 07
Teleslinga p scen: ja
Tillgnglighet till scen fr rullstol: nej
RWC fr medverkande: ja
Kommentar handikappanpassning: Det finns hissar mellan vningarna