Södermanlands län
  Strängnäs
    Strängnäs
    Thomas Arena teatern
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           Ritningar
           Tillgänglighet