Södermanlands län
  Strängnäs
    Åkers Styckebruk
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           Ritningar