Södermanlands län
  Strängnäs
    Strängnäs
    Paulinska Salen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Tillgänglighet