Kronobergs län
  Växjö
    Växjö
    IOGT-NTO-gården, Viktoriasalen
           Tekniska uppgifter
           Historia