Blekinges län
  Karlskrona
    Jämjö
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingång