Blekinges län
  Karlskrona
    Jämjö
    Jändelskolans idrottshall
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum