Blekinges län
  Karlskrona
    Karlskrona
    Sparresalen, Salen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           Ritningar
           Tillgänglighet