Blekinges län
  Karlskrona
    Karlskrona
    IOGT-NTO-gården
           Tekniska uppgifter