Blekinges län
  Karlskrona
    Karlskrona
    Litorina Folkhögskola